Akademinė etika

Etikos komiteto sudėtis:

 

Evaldas Survila (komiteto vadovas), lektorius, Miškininkystės katedra
e.survila@kmaik.lm.lt

Ingė Auželienė, lektorė, Kraštovaizdžio architektūros ir rekreacijos katedra
i.auzeliene@kmaik.lm.lt

Kristina Javaitienė, studijų administratorė, Nekilnojamojo turto kadastro katedra
k.javaitiene@kmaik.lm.lt

Vilimantas Vaičiukynas, docentas, Hidrotechninės statybos katedra
ltvilimantas@gmail.com

Nerijus Marcinkevičius, lektorius, profesinio mokymo skyriaus vedėjas
n.marcinkevicius@kmaik.lm.lt

Ovidijus Normantas, miško ūkio specialybės studentas
kmaiksarsv2016@gmail.com

Edita Adomonytė, kadastrinių matavimų ir nekilnojamojo turto vertinimo specialybės studentė
adomonyte.e@gmail.com

Etikos komiteto veiklos nuostatai (PDF)

Akademinės etikos kodeksas (PDF)

Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos svetainė