Akademinė etika

Etikos komiteto sudėtis:

 

Evaldas Survila (komiteto vadovas), lektorius, Miškininkystės katedra
e.survila@kmaik.lm.lt

Kristina Javaitienė, studijų administratorė, Nekilnojamojo turto kadastro katedra
k.javaitiene@kmaik.lm.lt

Nerijus Marcinkevičius, lektorius, profesinio mokymo skyriaus vedėjas
n.marcinkevicius@kmaik.lm.lt

Aušra Tartilaitė-Paulauskienė, juristė
ausra.tartilaite@gmail.com

Roberta Mažeikaitė, želdynų dizaino specialybės II kurso studentė
rowx1995@gmail.com

Etikos komiteto veiklos nuostatai (PDF)

Akademinės etikos kodeksas (PDF)

Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos svetainė