Vizitas Turkijos Anadolu universitete

Socialinių-humanitarinių mokslų katedros docentė Dalia Perkumienė pagal ERASMUS+ dėstytojų mainų programą nuo 2015-04-09 iki 2015-04-16 Turkijos Anadolu universitete skaitė paskaitų ciklą tema "Tarptautinės privatinės teisės aktualijos", susitiko su teisės fakulteto dekanu Prof. dr. Yuksel Kocadoru bei Ekonomikos fakulteto Tarptautinių santykių vadovu Dr. Erhan Akdemir. Vyko susitikimai su universiteto akademine bendruomene, lankytasi tarptautiniame skyriuje, universiteto bibliotekose, socialiniu partneriu įmonėse. Susitikimu metu kalbėta dėl tolesnio bendradarbiavimo galimybių, vykdant studentų bei dėstytojų mainų veiklą, inicijuojant bendrus projektus, o taip pat tartasi dėl mokslinių straipsniu publikavimo galimybių.

 

Vizitas pagal ERASMUS+ dėstytojų mainų programą


Kraštovaizdžio architektūros ir rekreacijos katedros lektoriai Ingė Auželienė, Vaida Vaitkutė Eidimtienė ir Linas Daubaras pagal ERASMUS+ dėstytojų mainų programą nuo 2015-03-22 iki 2015-03-27 viešėjo didžiausiame Vengrijos Corvinus universitete, Budapešte.
Jie skaitė paskaitų ciklą apie Lietuvos kraštovaizdžio ypatumus, teisinį želdynų reglamentą, želdynų projektų rengimą bei naujausias vyraujančias tendencijas.
Susitikimu metu su universiteto akademine bendruomene buvo aptartas abipusis bendradarbiavimas, studentų bei dėstytojų mainai, bendri ateities projektai, želdynų dizaino specialybės studentų galimybės tęsti mokslus magistro studijose.
Po šio vizito jau pasirašyta sutartis dėl Želdynų dizaino II kurso studento Manto Majausko studijų Corvinus universitete pagal Erasmus+ programą.

Vizitas Latvijos žemės ūkio universitete


Rugsėjo 22 – 26 dienomis Nekilnojamojo turto kadastro katedros dėstytojos Edita Abalikštienė ir Kristina Javaitienė lankėsi Jelgavoje esančiame Latvijos žemės ūkio universitete, Žemėtvarkos ir geodezijos katedroje.
K. Javaitienė žemėtvarkos studijų programos visų kursų bakalaurams papasakojo apie kolegiją bei skaitė paskaitą „Smulkaus ir vidutinio verslo organizavimo“ tema. E. Abalikštienė supažindino su „Apleistų žemių kartografinės medžiagos ir statistinių duomenų analize“. Apleistų žemių tema aktuali ir Latvijoje, tad po paskaitos prasidėjo įdomi ir ilga diskusija šia tema tiek su universiteto dėstytojais, tiek su studentais.
Vizito metu taip pat išklausytas iš Lvovo atvykusio profesoriaus Igorio Trevoho, Ukrainos Geodezijos ir kartografijos draugijos prezidento, paskaitų ciklas. Profesorius taip pat papasakojo apie Lvovo nacionalinį politechnikos universitetą.
Vizito metu aptartos tolimesnės bendradarbiavimo galimybės tiek su Latvijos žemės ūkio universitetu, tiek su Lvovo nacionaliniu politechnikos universitetu.