Skaitytojų aptarnavimo tvarką KMAIK bibliotekoje reglamentuoja Naudojimosi Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos biblioteka taisyklės.


Skaitytojai bibliotekoje aptarnaujami su Lietuvos studento pažymėjimais, asmens tapatybės kortele arba kitu LR dokumentu, kuriame yra asmens duomenys bei nuotrauka.