Chemijos ir dirvožemio mokslo laboratorija

Laboratorija įrengta bendromis Kolegijos ir iš dalies Europos Sąjungos lėšomis pagal vykdytą projektą: „Daugiatikslio miško naudojimo specialistų mokymo programos, bei mokymo metodologijos parengimas ir įgyvendinimas“ (BPD 2004-ESF-2.4.0-03-05/0095). Laboratorijoje studentai atlieka chemijos, maisto chemijos, dirvotyros, augalų fiziologijos, aplinkos apsaugos laboratorinius darbus bei vykdo mokslinius tyrimus, rengia medžiagą diplominiams darbams. Laboratorijoje taip pat atliekami augalų cheminės sudėties testavimo, fiziologijos, rūšių identifikavimo, dirvožemių pagrindinių požymių bei agrocheminių savybių, gamtinių aplinkos veiksnių moksliniai tyrimai.
Chemijos ir dirvožemio mokslo laboratorija Chemijos ir dirvožemio mokslo laboratorija
Laboratorijoje eksponuojama cheminių elementų periodinė bei tirpalų tirpumo lentelės, surinkti mokomieji dirvožemių tipų pavyzdžiai-monolitai, dirvožemių ėminiai, dirvožemių klasifikacijos metodikos, paplitimo planai, žemėlapiai. Laboratorijoje yra reikiama šiuolaikinė įranga: traukos spintos cheminėms analizėms atlikti, reagentų laikymo spintos. Sukomplektuoti modernūs prietaisai ir įrankiai: spektrofotometras – nustatyti įvairių medžiagų koncentracijas (sunkiųjų metalų, cheminių medžiagų, maistinių medžiagų), dirvožemio mėginių ėmimo ir analizės rinkinys, elektroniniai pHmetrai, dirvožemio granuliometrinės sudėties analizės įrenginys, dirvožemio monolitų paruošimo įrenginys, svėrimo bei matavimo prietaisai ir kt.