LithuanianEnglish (United Kingdom)
Sodininkystė

Pasirinkę sodininkystės specialybę, išmoksite:

 • Rengti sodininkystės ir daržininkystės ūkių techninius projektus bei verslo planus;
 • Taikyti šiuolaikines sodų ir daržovių plantacijų įveisimo, priežiūros ir auginimo technologijas;
 • Naudoti augalų apsaugos nuo ligų ir kenkėjų būdus;
 • Organizuoti vaisių, uogų, daržovių produkcijos ruošos ir sandėliavimo darbus;
 • Taikyti inovatyvius augalinių maisto žaliavų perdirbimo būdus;
 • Teikti konsultacijas dekoratyvinių augalų auginimo ir priežiūros klausimais;
 • Modeliuoti daržovių auginimo sąlygas šiltnamiuose, atsižvelgiant į aplinkos ir meteorologines sąlygas;
 • Plėtoti šiuolaikinę miestų sodininkystę;
 • Analizuoti ir naudoti praktikoje Lietuvos ir ES agrarinės politikos teisės aktus.

Baigę studijas, galėsite įkurti ir plėtoti nuosavus sodininkystės, daržininkystės, gėlininkystės bei šiltnamių verslus arba dirbti žemės ūkio įmonėse bei organizacijose; Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyboje; miestų ir rajonų savivaldybėse; žemės ūkio produkcijos perdirbimo ir prekybos įmonėse; želdynų tvarkymo paslaugas teikiančiose įmonėse.

Baigus papildomąsias studijas galėsite stoti į magistrantūrą. 

 

Sodininkystės studijų programos studijų planas nuo 2016/2017 m.m.

Dalyko pavadinimas

ECTS kreditų skaičius 

Semestras nuolatinėse studijose 

Semestras ištęstinėse studijose

BENDRIEJI KOLEGINIŲ STUDIJŲ DALYKAI

Darbo ir civilinė sauga

3

2

1

Taikomoji matematika ir statistika

4

2

2

Užsienio kalba

5

1

1

Laisvai pasirenkamas iš bendrųjų koleginių studijų dalykų 3 kr.

Elgesio kultūra

3

6

8

Bendravimo psichologija

3

6

8

Tyrimo metodologija

3

6

8

STUDIJŲ KRYPTIES DALYKAI

Agrochemija

4

1

2

Agroekologija ir aplinkosauga

4

1

1

Augalinių maisto žaliavų kokybė ir sauga

6

5

6

Augalinių žaliavų laikymas,  perdirbimas ir prekinis paruošimas

9

5

7

Augalų fiziologija

4

2

3

Augalų apsauga

4

4

6

Augalų selekcija ir sėklininkystė

6

2

3

Bitininkystė

3

3

4

Daržininkystės technologijos

5

3

4

Dekoratyvieji augalai

4

2

2

Dirvotyra

4

1

2

Geodezija

3

1

2

Mikrobiologijos ir mikologijos pagrindai

3

2

3

Rinkodara

6

6

8

Sodininkystės technologijos

5

3

4

Šiltadaržių daržininkystė

4

6

5

Vaistiniai ir prieskoniniai augalai

4

4

4

Verslinė gėlininkystė

6

3

6

Želdinių įveisimas ir priežiūra

6

4

6

Žemdirbystės pagrindai ir žemės ūkio mechanizacija

7

1

1

Laisvai pasirenkamas 4 kr.

Medelynų pagrindai

4

4

6

Vaistažolių auginimas

4

4

6

Energetinės, kalėdinių medelių, vytelių plantacijos

4

4

6

Augalų etnologija

4

6

5

Floristika

4

6

5

Netradicinių sodo augalų auginimas

4

6

5

Smulkus ir vidutinis verslas

4

6

5

Teisės pagrindai

4

6

5

Užsienio kalba (II)

4

6

5

Laisvai pasirenkamas 3 kr.

Verslo organizavimo pagrindai

3

3

3

Verslo ekonomika ir vadyba

3

3

3

Alternatyvioji sodininkystė ir daržininkystė

3

4

8

Ekologinis švietimas

3

4

8

Sveika mityba

3

4

8

Duomenų apsauga

3

5

7

Finansai ir apskaita

3

5

7

Informacinės technologijos

3

5

7

Praktikos

Baigiamoji profesinės veiklos praktika

12

5

7

Įvadas į specialybę

3

1

1

Mokomoji praktika 1

6

2

2;3

Mokomoji praktika 2

3

3

4

Gamybinė praktika

6

4

5;6

Baigiamasis darbas

Baigiamasis darbas

9

6

8

Laisvai pasirenkami iš visų KMAIK siūlomų laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo arba iš kitų aukštųjų mokyklų laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo - 9 kr.

Laisvai pasirenkami

9

3;4

3;4;5

Kūno kultūra

     
 

Puslapis atnaujintas

Last Update: 2017-05-22 06:12.

Paieška

Šiuo metu naršo

 175 svečių 

Mūsų partneriai

Reklaminis skydelis
About us
Not only this,
 • Cell Phone Jammers
 • Cell Phone Blocker
 • As a result, the fat that you intake is not absorbed by your body.