LithuanianEnglish (United Kingdom)
Tvarioji plėtra – iššūkiai pedagogikai (CASE FOREST)

Projekto vykdymo laikas: 2008 rugpjūčio - 2009 gruodžio mėn.

Projekto partneriai: Švedijos miškų agentūra, Umea universitetas (Švedija), Miškininkystės universitetas (Bulgarija), Valstybinis miškotvarkos centras (Estija), Suomijos miškų asociacija, Joensuu universitetas (Suomija), Stora Enso (Latvija), Miškotvarkos institutas (Čekija), Nacionalinis miškininkystės centras (Slovakija)

Projektui įgyvendinti skirta:  62 300 Lt (Kolegijai skirtos lėšos)

Miškai  Lietuvoje yra svarbi kultūrinio, socialinio,  ekonominio gyvenimo dalis, tačiau visuomenės supratimas apie šiuolaikinę miškininkystę yra ribotas. Bendrojo lavinimo mokyklos  išsilavinimo standartuose nurodoma, kad šiuolaikinis žmogus turi  „suvokti mūsų planetoje gyvybę palaikančias sistemas ir procesus“, tačiau ugdymo programose itin svarbiai daugiakomponentinei integruotai miško sistemai  dėmesio skiriama nedaug. Atlikta mokymo programų analizė parodė, kad pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosiose  programose   žodis “miškas” paminėtas tik 3 kartus, o XI – XII klasių programose – tik 1 kartą. Ugdymo programose terminas „miškų tvarumas“ iš viso nepaminėtas ( L. Lapinskaitė). Tik nuo mokytojo priklauso, kaip jie įsivaizduos  darnaus vystymo principais tvarkomą mišką.kiek su moksleiviais bus apie tai kalbama.  „Paradoksalu, bet netgi Jaunųjų  miško bičiulių sambūrio veikla remiasi tais pačiais tradicinės miškininkystės principais“ (A. Karpavičius). Todėl mokytojai pastoviai turėtų gauti naujausią, patikimą ir tikslią informacija apie miškus ir miško ekosistemas.

Kursuose „Miškininkystės pedagogikos siekiai tvariosios plėtros kontekste“, mokytojai, miško bičiulių būrelių vadovai supažindinti su tausojančios miškininkystės, kuri padeda spręsti ir klimato kaitos problemas, principais, o taip pat ir su  Lietuvoje naujos  Case Forest  metodikos panaudojimu šių klausimų  nagrinėjimui su moksleiviais. Case Forest metodika – tai suomių  mokslininkų sukurtas aktyvus mokymo metodas, diegiamas  Europos sąjungoje.

 
About us
Not only this,
  • Cell Phone Jammers
  • Cell Phone Blocker
  • As a result, the fat that you intake is not absorbed by your body.