LithuanianEnglish (United Kingdom)
Rengiami kaimo plėtros projektai

Kolegijoje yra galimybė rengti kaimo plėtros žemėtvarkos ir žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus

 

KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTAI – specialiojo planavimo dokumentai, rengiami siekiant kompleksiškai suplanuoti žemės naudmenų sudėties pakeitimą, kitą su žemės naudojimu susijusią veiklą ir suformuoti žemės ūkio ir jai alternatyvios veiklos subjektų žemėvaldas.
Priklausomai nuo planavimo tikslų, kaimo plėtros žemėtvarkos projektų turinį gali sudaryti tik vienas ar keli sprendžiami klausimai, o projektas gali būti įvardijamas su papildoma nuoroda:
1. miškui įveisti ne miško žemėje;
2. ūkių vidinės žemėtvarkos;
3. ūkininko sodybos vietai parinkti;
4. kompleksinis žemės ūkio ir kaimo plėtros projektas.
 

Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų miškui įveisti ne miško žemėje rengimo tikslai – suformuoti žemės ūkio paskirties žemėje žemės ūkio naudmenų ir kitų žemės naudmenų plotus, kuriuose galima įveisti mišką. Rengiami atskirų žemės ūkio paskirties žemės sklypų arba šių sklypų grupių projektai miškui įveisti ne miško žemėje.

 Kaimo plėtros (ūkių vidinės) žemėtvarkos projektų rengimo tikslai - suplanuoti agroūkinius sklypus ir numatyti jų racionalų naudojimą (planuojamų žemės ūkio augalų sudėtį ir kaitaliojimą sėjomainose) atsižvelgiant į ūkio veiklos kryptis ir aplinkos apsaugos reikalavimus, taip pat suplanuoti kitas ūkio funkcionavimui reikalingas teritorijų tvarkymo priemones. Projektai rengiami atskiroms žemės ūkio paskirties žemės naudotojų (ūkių) žemėvaldoms. Planuojamai teritorijai be privačios savininko žemės gali būti priskiriami ir išsinuomoti žemės ūkio paskirties žemės sklypai, gavus žemės nuomotojo sutikimą.

Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti rengiamas, kai:
- parenkama vieta naujai ūkininko sodybai (gyvenamosios paskirties pastatui su pagalbinio ūkio ir kitos paskirties (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) pastatais, reikalingais ūkininko veiklai vykdyti);
 - parenkama vieta pagalbinio ūkio ir kitos paskirties (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) pastatams, kurie neturės bendros infrastruktūros (bendro kiemo, inžinerinių tinklų) su esama ūkininko sodyba.
Žemės ūkio paskirties žemėje, išskyrus miestams po 1995 m. birželio 1 d. nustatyta tvarka priskirtas teritorijas, ūkininko sodyba ar pagalbinio ūkio ir kitos paskirties (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) pastatai projektuojami nuosavybės teise priklausančiame žemės ūkio paskirties žemės sklype, ne mažesniame kaip 0,5 hektaro. vietoj detaliojo plano pakanka parengti kaimo plėtros (ūkio vidinės) žemėtvarkos projektą.

Kompleksinio žemės ūkio ir kaimo plėtros projekto rengimo tikslai – suplanuoti ūkinės veiklos ir žemės naudojimo pokyčius, kuriuos gali įgyvendinti žemės savininkai arba žemės ūkio ir kaimo plėtrą reguliuojančios institucijos. Kompleksinis žemės ūkio ir kaimo plėtros projektas rengiamas visos seniūnijos, kelių kaimų ar vieno kaimo teritorijai. Projektui rengti parinktą teritoriją tvirtina savivaldybės administracijos direktorius.

ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTAI

Ši paslauga reglamentuoja žemės sklypų ribų formavimą projektuojant naujus žemės sklypus, keičiant gretimų žemės sklypų ribas (atliekant amalgamaciją), padalijant žemės sklypą į du ar daugiau sklypų, atidalijant vieną ar daugiau žemės sklypo dalių iš bendrosios nuosavybės teise valdomo žemės sklypo, sujungiant du ar daugiau žemės sklypų į vieną žemės sklypą.

Projektai rengiami atliekant naujai suformuotų žemės sklypų kadastrinius matavimus. Formuojant žemės sklypus nustatomos ir paženklinamos žemės sklypų ribos, nustatomos žemės naudojimo sąlygos, ūkinės veiklos apribojimai ir servitutai, kartografuojamos žemės naudmenos, nustatoma žemės sklypų vertė.

Reikalingi dokumentai
1. turimo žemės sklypo plano kopija
2. pažymėjimas apie žemės sklypo teisinį įregistravimą
3. apskrities viršininko leidimas
4. rajono savivaldybės išduotas projekto rengimo sąlygos
5. žemės sklypo įsigijimo dokumentai
6. savininko paso kopija

 

Puslapis atnaujintas

Last Update: 2017-05-26 11:47.

Paieška

Šiuo metu naršo

 76 svečių 

Mūsų partneriai

Reklaminis skydelis
About us
Not only this,
  • Cell Phone Jammers
  • Cell Phone Blocker
  • As a result, the fat that you intake is not absorbed by your body.