LithuanianEnglish (United Kingdom)
Nekilnojamojo turto kadastriniai matavimai

Specializacijos:

  1. Nekilnojamojo turto kadastras
  2. Nekilnojamojo turto formavimas ir vertinimas

Pasirinkę kadastrinių matavimų ir nekilnojamojo turto vertinimo specialybę, išmoksite:

  • Atlikti nekilnojamojo turto objektų kadastrinius matavimus,
  • Parengti dokumentus nekilnojamojo turto sandoriams atlikti ir teisiškai juos įregistruoti,
  • Formuoti ir  pertvarkyti žemės sklypus,
  • Sudaryti įvairios paskirties planus  bei kadastro žemėlapius,
  • Kaupti, sisteminti ir analizuoti duomenis apie nekilnojamojo turto objektus.

Baigę studijas galėsite dirbti įvairiose įmonėse, įstaigose, organizacijose, susijusiose su kadastrinių matavimų, geodezijos, kartografijos, nekilnojamojo turto vertinimo, teritorijų planavimo veikla, reikalinga ūkio ir kitiems valstybės poreikiams: VĮ Registrų centre, UAB Aerogeodezijos institute, VĮ Valstybės žemės fonde, Nacionalinėje žemės tarnyboje ar jai pavaldžiuose teritoriniuose  skyriuose. Įmonėse, užsiimančiose nekilnojamojo turto objektų kadastriniais matavimais, įmonėse, užsiimančiose nekilnojamojo turto vertinimu.

Baigus papildomąsias studijas galėsite stoti į magistrantūrą.  

 

 Kadastrinių matavimų ir nekilnojamojo turto vertinimo studijų programos planas nuo 2016/2017 m.m.

Dalyko pavadinimas

ECTS kreditų skaičius 

Semestras nuolatinėse studijose 

Semestras ištęstinėse studijose 

 
 
 

 BENDRIEJI KOLEGINIŲ STUDIJŲ DALYKAI

 

Kalbos kultūra ir raštvedyba

3

1

1

 

Taikomųjų tyrimų metodologija

3

4

5

 

Teisės pagrindai

3

3

6

 

Užsienio kalba

3

2

2

 

Laisvai pasirenkamas iš bendrųjų koleginių studijų dalykų

 

Dalykinė etika

3

2

3

 

Filosofijos pagrindai

 

Socialinė psichologija

 

STUDIJŲ KRYPTIES DALYKAI

Bendrieji teoriniai inžinerijos pagrindų dalykai

 

Aplinkos fizika

3

2

3

 

Darbo ir civilinė sauga

3

2

3

 

Geologija

4

1

2

 

Informacinės technologijos

6

1

1

 

Kompiuterinė grafika

3

1

1

 

Matematika

5

1

2

 

Specialieji studijuojamos krypties dalykai

 

Fotogrametrija

4

3

4

 

Geodezija 1

6

2

2

 

Geodezija 2

5

3

4

 

Geodezinių matavimų rezultatų

apdorojimas

3

3

3

 

Geografinės informacinės sistemos

5

4

5

 

Inžinerinė geodezija

3

5

7

 

Kadastriniai matavimai

5

4

5

 

Kartografija

4

3

3

 

Nekilnojamojo turto formavimas ir pertvarkymas

3

5

5

 

Nekilnojamojo turto kadastras ir registras

8

3

4

 

Nekilnojamojo turto vertinimas

5

4

6

 

Statinių kadastriniai matavimai

3

5

6

 

Statybos inžinerija

3

5

6

 

Teritorijų planavimo pagrindai

3

2

3

 

Topografija

4

1

1

 

Topografinė braižyba

5

1

1

 

Žemės ir nekilnojamojo turto teisė

3

4

4

 

Laisvai pasirenkamas 3kr.

 

Aukštoji ir kosminė geodezija

 3

6

7

 

Erdviniai duomenys

 

Žemės informacinė sistema

 

Laisvai pasirenkamas 3kr.

 

Verslo organizavimo pagrindai

3

5

5

 

Verslo ekonomika ir vadyba

 

Praktikos

 

Baigiamoji profesinės veiklos praktika

12

5

8

 

Fotogrametrijos mokomoji praktika

2

4

4

 

Geodezijos profesinės veiklos praktika 1

9

2

2-3

 

Geodezijos profesinės veiklos praktika 2

7

4

6

 

Baigiamasis darbas

 

Baigiamasis darbas

9

6

8

 

Specializacija Nekilnojamojo turto kadastras

 

Hipoteka

3

6

7

 

Miškų kadastras

3

6

7

 

Nekilnojamojo turto kadastro informacinės sitemos

6

6

7

 

Skaitmeninė kartografija

3

6

7

 

Specializacija Nekilnojamojo turto formavimas ir vertinimas

 

Miško išteklių vertinimas

3

6

7

 

Nekilnojamojo turto formavimas ir pertvarkymas 2

3

6

7

 

Nekilnojamojo turto vertinimas ir rinkotyra

6

6

7

 

Nekilnojamojo turto valdymas

3

6

7

 

Laisvai pasirenkami iš visų KMAIK siūlomų laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo arba iš kitų aukštųjų mokyklų laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo

 

Laisvai pasirenkami

3

3

5

 

Laisvai pasirenkami

3

5

6

 

Laisvai pasirenkami

3

6

7

 

Kūno kultūra

-

1,2,3,4

-

 

 

 

 

 

Puslapis atnaujintas

Last Update: 2017-05-22 06:12.

Paieška

Šiuo metu naršo

 173 svečių 

Mūsų partneriai

Reklaminis skydelis
About us
Not only this,
  • Cell Phone Jammers
  • Cell Phone Blocker
  • As a result, the fat that you intake is not absorbed by your body.