LithuanianEnglish (United Kingdom)
Hidrotechninė statyba

Specializacijos:

 1. Pastatų vidaus inžinerinės sistemos  ("Išmanusis namas")
 2. Lauko inžineriniai tinklai
 3. Žuvininkystė ir akvakultūra
 4. Atsinaujinančių išteklių energetika

Pasirinkę hidrotechninės statybos specialybę, išmoksite:

 • Vertinti vandens išteklius.
 • Žinoti jų apykaitos dėsningumus.
 • Projektuoti pastatų vidaus bei lauko inžinerinių tinklų hidrotechnikos įrenginius bei vandens valymo įrengimus ir vykdyti jų statybos darbus.
 • Projektuoti ir įrengti žemės sausinimo bei drėkinimo įrenginius.
 • Projektuoti kelius ir organizuoti jų statybos darbus.
 • Vykdyti vandens išteklių apsaugą.
 • Naudoti alternatyviųjų energetikos išteklių technologijas.
 • Taikyti žuvų auginimo gėluose ir jūros vandenyse technologijas.
 • Įrengti ir prižiūrėti žuvininkystės tvenkinius.

Baigę studijas, galėsite dirbti vandens ūkio statybos, projektavimo įmonėse, vandensaugos ir aplinkosaugos administravimo institucijose, savivaldybių administracijos padaliniuose, kuruojančiuose melioracijos, statybos darbus, bei įmonėse,  užsiimančiose atsinaujinačių energijos išteklių naudojimo įrenginių projektavimu ir statyba.

Baigus papildomąsias studijas galėsite stoti į magistrantūrą. 

 

         Hidrotechninės statybos studijų programos planas nuo 2016/2017 m.m.

1 semestras
Pavadinimas ECTS kreditai
Geologija 4
Informacinės technologijos 6
Inžinerinė grafika 5
Kalbos kultūra ir raštvedyba 3
Matematika 5
Geodezija 4
Ekologija ir aplinkosauga 3
Kūno kultūra -
2 semestras
Aplinkos fizika 3
Darbo ir civilinė sauga 3
Hidrologija ir hidrogeologija 6
Profesinė užsienio kalba 3
Geodezijos ir geologijos mokomoji praktika 6
Hidrotechnikos statinių pažintinė praktika 6
Laisvai pasirenkamas 3
Kūno kultūra -
3 semestras
Geotechnika 4
Hidraulika 5
Urbanistika ir architektūra 3
Sausinimo ir drėkinimo pagrindai 4
AutoCAD pagrindai 6
Teisės pagrindai

               3 

Techninė mechanika

              5

Kūno kultūra -
4 semestras  
Vietinės reikšmės keliai 3
Statybinės medžiagos ir konstrukcijos 8
Elektrotechnikos pagrindai 3
Hidrotechnikos statiniai 6
Statybos darbų technologijų ir organizavimo profesinės veiklos praktika 6
Geografinės informacinės sistemos 4
Kūno kultūra -
5 semestras
Poveikio aplinkai vertinimas ir prevencinės taršos mažinimo priemonės 3
Vandentieka ir nuotakynai 5
Baigiamoji profesinės veiklos praktika 12
Laisvai pasirenkamas 6
6 semestras
Tyrimų metodologija 3
Vandens ūkio statybos darbų technologija 4
Laisvai pasirenkamas 6
Baigiamasis darbas 9
Specializacija ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGETIKA
Bioenergetika 4
Hidroenergetika 4
Saulės, vėjo ir geoterminė energetika 4
 Specializacija LAUKO INŽINERINIAI TINKLAI 
Paviršinių nuotekų tvarkymas 4
Lauko vandentiekio ir nuotekų tinklų projektavimas ir įrengimas 4
Drenažo ir drėkinimo sistemos 4
Specializacija PASTATŲ VIDAUS INŽINERINĖS SISTEMOS
Pastato vandentiekio ir nuotekų sistemų projektavimas ir įrengimas 4
"Išmaniojo namo" informacinės technologijos 4
Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemos 4
Specializacija ŽUVININKYSTĖ IR AKVAKULTŪRA   
Ichteologija ir veterinarija 4
Vandens tiekimo ir ruošimo sistemos 4
Pašarų ruošimo ir šėrimo technologijos žuvininkystėje 4
 

Puslapis atnaujintas

Last Update: 2017-05-22 06:12.

Paieška

Šiuo metu naršo

 169 svečių 

Mūsų partneriai

Reklaminis skydelis
About us
Not only this,
 • Cell Phone Jammers
 • Cell Phone Blocker
 • As a result, the fat that you intake is not absorbed by your body.