LithuanianEnglish (United Kingdom)
Miško ūkis (Miško auginimas ir kt. specializacijos)

Specializacijos:

 1. Miškų tvarkymo projektavimas;
 2. Daugiatikslis miško išteklių naudojimas;
 3. Medienos ruoša;
 4. Medienos apdirbimas;
 5. Plantacinis ūkis;
 6.  Privataus miško ūkis. 

Pasirinkę miško ūkio specialybę, išmoksite:

 • Kurti medelynus ir auginti sodmenis miškui atkurti, įveisti;
 • Organizuoti miško sodinimo, priežiūros ir auginimo darbus;
 • Formuoti įvairios rūšinės sudėties ir funkcinės paskirties medynus bei numatyti pagrindinių kirtimų būdus;
 • Taikyti miškų apsaugos nuo ligų, kenkėjų ir gaisrų priemones;
 • Organizuoti medienos ruošos darbus taikant modernias technologijas;
 • Plėtoti medienos gaminių ir miško kuro ruošos verslus;
 • Atlikti miškų matavimus ir nustatyti miškų išteklių vertę;
 • Rengti miškų tvarkymo projektus;
 • Kurti energetinių augalų, vaistažolių, kalėdinių medelių ir kitas plantacijas;
 • Organizuoti miško faunos apsaugą ir racionalų medžioklės ūkį.

Baigę studijas, galėsite dirbti VĮ miškų urėdijose, aplinkos apsaugos institucijose, nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose, miškotvarkos institute, privačius miško savininkus aptarnaujančiuose kooperatyvuose bei kurti su miškininkystės ir medienos apdirbimo privatų verslą.

Baigus papildomąsias studijas galėsite stoti į magistrantūrą. 

 

               Miško ūkio studijų programos  planas nuo 2016/2017 m.m.

Dalyko pavadinimas

ECTS kreditų skaičius 

Semestras nuolatinėse studijose 

Semestras ištęstinėse studijose 

 
 
 

 BENDRIEJI KOLEGINIŲ STUDIJŲ DALYKAI

 

Užsienio kalba

6

1

1,2

 

Kalbos kultūra ir raštvedyba

4

1

1

 

Taikomoji matematika

5

2

2

 

STUDIJŲ KRYPTIES DALYKAI

 

Verslo ekonomika ir vadyba

3

2

4

 

Informacinės technologijos

3

1

1

 

Darbų civilinė sauga

3

1

1

 

Teisės pagrindai

3

2

6

 

Socialinė  psichologija

3

2

6

 

Aplinkosauga

5

1

3

 

Miško botanika

6

1

2

 

Finansai ir apskaita

5

5

8

 

Geografinės informacinės sistemos

4

4

6

 

Dirvotyra ir žemdirbystės pagrindai

4

2

1

 

Dendrologija

5

2

2

 

Miško matavimai

6

3

3

 

Miško ekologija

4

3

3

 

Miško kenkėjai ir ligos

5

3

4

 

Žvėrių ir  paukščių bioekologija 

4

3

5

 

Miško selekcija ir sėklininkystė

3

3

4

 

Miško želdinimas

4

3

4

 

Medynų formavimas ir kirtimai

5

4

4

 

Miško ūkio ekonomika ir valdymas

6

6

5

 

Miško eksploatacija

9

4

6

 

Miškotvarka

7

6

5

 

Miško našumas

3

5

6

 

Laisvai pasirenkami iš visų KMAIK siūlomų laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo arba iš kitų aukštųjų mokyklų laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo

 

Laisvai pasirenkami dalykai 3kr

3

3

7

 
   

Praktikos

 

Įvadas į specialybę

3

1

1

 

Biogeocenologijos praktika (Želdynų tvarkymas, Bendroji ekologija, Dirvotyra, Botanika, Dendrologija)

7

2

1,2

 

Miško matavimų praktika

(Geodezija, Dendrometrija )

4

4

3

 

Miško augimo ir naudojimo praktika (Miško želdymas, Miškininkystė,  Sanitarinė miško apsauga, Miško eksploatacija)

9

4

4,5,6

 

Miško kirtimas motoriniais pjūklais ir medkirtėmis

3

4

3

 

Specializacijos praktika

12

5,6

7

 

Baigiamasis darbas

 

Baigiamasis darbas

4

6

8

 

Baigiamasis egzaminas

5

6

8

 

Specializacija  Miškų tvarkymo projektavimas

 

Miškų inventorizacija

4

5

7

 

 Skaitmeninė kartografija ir duomenų bazės     

4

5

8

 

 Miškotvarkos projektas

3

5

8

 

Medžioklėtvarka    

4

5

7

 

Specializacija Daugiatikslis miško išteklių naudojimas

 

Medžioklėtvarka 

3

5

7

 

Rekreacinė miškininkystė, ūkininkavimas saugomose teritorijose

6

5

7

 

Plantacinio ūkio ir miško kuro ruošos pagrindai

3

5

8

 

Miško produkcijos ruošos technologijos

3

5

8

 

Specializacija  Medienos ruoša

 

Medienos apdirbimas ir džiovinimas

4

5

7

 

Medienos ruošos technologijos

4

5

7

 

Medienos kirtimo mašinos ir medienos transportavimas

3

5

8

 

Miško prekės

4

5

8

 

Specializacija  Medienos apdirbimas

 

Pirminio medienos apdirbimo technologijos

5

5

8

 

Medienos hidroterminis apdorojimas ir apsauga

3

5

8

 

Medienos inžinerinių produktų gamybos technologijos

3

5

7

 

Baldų projektavimas ir gamybos technologijos

4

5

7

 

Specializacija Plantacinis ūkis

 

Energetinės, kalėdinių medelių, vytelių ir žaliavinės medienos plantacijos

6

5

7

 

Uoginių ir vaistinių augalų auginimo technologijos

3

5

7

 

Sodininkystė

3

5

8

 

Miško kuro ruoša ir naudojimas

3

5

8

 

Specializacija Privatus miško ūkis

       

Privataus miško teisė

3

5

8

 

Miško savininkų konsultavimas

3

5

7

 

Miško darbų organizavimas ir rinkodara privačioje valdoje

4

5

7

 

Daugiatikslis miško naudojimas

3

5

8

 

Kūno kultūra

       
 

Puslapis atnaujintas

Last Update: 2017-05-22 06:12.

Paieška

Šiuo metu naršo

 170 svečių 

Mūsų partneriai

Reklaminis skydelis
About us
Not only this,
 • Cell Phone Jammers
 • Cell Phone Blocker
 • As a result, the fat that you intake is not absorbed by your body.