LithuanianEnglish (United Kingdom)
Žemėtvarka

 Specializacijos:

  1. Žemės administravimas
  2. Teritorijų  planavimas

Pasirinkę žemėtvarkos specialybę, išmoksite:

  • Atlikti žemės kadastrinius matavimus;
  • Parengti agrarinių teritorijų žemėtvarkos schemas ir projektus;
  • Vykdyti žemės administravimo, žemėtvarkos, žemės kadastro darbus;
  • Teikti nekilnojamojo turto registro paslaugas, teikti konsultacijas žemės tvarkymo teisės klausimais ir kt.

Baigę studijas, galėsite dirbti  įvairiose įmonėse, įstaigose, organizacijose, susijusiose su žemėtvarkos, geodezijos, kartografijos, nekilnojamojo turto administravimo, teritorijų planavimo veikla, reikalinga ūkio ir kitiems valstybės poreikiams: Nacionalinėje žemės tarnyboje ar jai pavaldžiuose teritoriniuose  skyriuose, VĮ Registrų centre, UAB Aerogeodezijos institute, VĮ Valstybės žemės fonde, VĮ Valstybinėje miškotvarkos tarnyboje, Valstybiniame miškotvarkos institute. Įmonėse, užsiimančiose nekilnojamojo turto objektų kadastriniais matavimais, įmonėse, užsiimančiose teritorijų planavimo dokumentų rengimu. 

Baigus papildomąsias studijas galėsite stoti į magistrantūrą. 

 

                   Žemėtvarkos  studijų programos planas nuo 2016/2017 m.m.

Dalyko pavadinimas

1 semestras 

ECTS kreditai

Geologija 4
Informacinės technologijos 6
Inžinerinė grafika 3
Kalbos kultūra ir raštvedyba 3
Matematika 5
Topografija 4
Topografinė braižyba 5
Kūno kultūra -
2 semestras
Aplinkos fizika 3
Darbo ir civilinė sauga 3
Geodezija 1 4
Geodezijos profesinės veiklos praktika 8
Užsienio kalba 3
Žemės tvarkymo pagrindai 6

Laisvai pasirenkamasis:

Dalykinė etika

Filosofijos pagrindai

Socialinė psichologija

 

 

          3

Kūno kultūra

          -

3 semestras
Fotogrametrija 4
Geodezija 2 6
Kartografija 5
Nekilnojamojo turto kadastras 6
Taikomųjų tyrimų metodologija 3
Teisės pagrindai 3
Laisvai pasirenkamas 3
Kūno kultūra -
4 semestras 
Fotogrametrijos mokomoji praktika 2
Geodezijos profesinės veiklos praktika 6
Geodeziniai  matavimai 3
Geografinės informacinės sistemos 4
Kaimo plėtros žemėtvarka ir kraštotvarka 6
Žemėtvarkos projektavimas 6
Laisvai pasirenkamas 3
Kūno kultūra -
5 semestras
Baigiamoji profesinės veiklos praktika 12
Dendrologija 3
Žemės ir nekilnojamojo turto teisė 3
Laisvai pasirenkamas 3

Laisvai pasirenkamas:

Verslo organizavimo pagrindai

Verslo ekonomika ir vadyba

 

              3

Specializacija  TERITORIJŲ PLANAVIMAS 
Ekologija ir aplinkosauga 3
Pažeistų teritorijų tvarkymo planavimas 3
Specializacija  ŽEMĖS ADMINISTRAVIMAS
Nekilnojamojo turto registas 3
Žemės tvarkymas ir administravimas 3
6 SEMESTRAS
Baigiamasis darbas 9
Nekilnojamojo turto vertinimas 3
Specializacija TERITORIJŲ PLANAVIMAS 
Miškų tvarkymo schemų rengimas 3
Saugomų teritorijų planavimas 3
Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas 3
Teritorijų planavimas ir tvarkymas 3
Teritorijų planavimo specializacijos profesinės veiklos praktika 6
Specializacija ŽEMĖS ADMINISTRAVIMAS 
Nekilnojamojo turto valdymas 4
Žemės administravimo specializacijos profesinės veiklos praktika 6
Žemės informacinė sistema 5
Žemėtvarkos vadyba 3

 

 

 

Puslapis atnaujintas

Last Update: 2017-05-22 06:12.

Paieška

Šiuo metu naršo

 169 svečių 

Mūsų partneriai

Reklaminis skydelis
About us
Not only this,
  • Cell Phone Jammers
  • Cell Phone Blocker
  • As a result, the fat that you intake is not absorbed by your body.