LithuanianEnglish (United Kingdom)
Profesinis mokymas

Kolegijoje veikia profesinio mokymo skyrius, į kurį priimami asmenys, baigę 10 klasių, įgyti miško darbininko specialybę ir vidurinį išsilavinimą. Mokymosi trukmė – 3 metai.
Šiuolaikiniam šalies miško ūkiui, taikančiam modernias miško darbų technologijas, reikalingi kvalifikuoti darbininkai, turintys geras miškininkystės žinias ir tobulus praktinius miško darbų įgūdžius. Tokius specialistus rengia Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos Profesinio mokymo skyrius. Besimokydami šiame skyriuje moksleiviai įgyja vidurinį išsilavinimą ir kvalifikuoto miško darbininko specialybę. Mokantis specialybės dalykų galima pasirinkti vieną iš specializacijų:

  • miško auginimo;
  • mašininės medienos ruošos;
  • medienos apdirbimo;
  • poilsio miškų tvarkymo.

Profesinio mokymo skyriuje yra vienintelė šalyje moderniųjų medienos ruošos technologijų laboratorija, kurioje moksleiviai mokosi dirbti medienos ruošos mašinomis. Šiuolaikiškai įrengtose laboratorijose bei auditorijose moksleiviai mokosi dendrologijos, miško auginimo, miško apsaugos, miško matavimų, medienos ruošos technologijų, miško darbų mechanizacijos, darbų saugos, miško verslų ir kitus mokslų. Įgiję šią specialybę absolventai moka taikyti modernias miškininkystės, miško želdymo medienos ruošos bei medienos apdirbimo technologijas, jiems suteikiamos medkirčio, medienos ruošos mašinų operatoriaus – traktorininko profesinės kvalifikacijos. Kolegijoje organizuojami medienos ruošos mašinų operatorių, traktorininkų, medkirčių, medienos ruošos darbų vadovų mokymo kursai.

 

 

Profesinės perspektyvos

 

Baigęs miško darbininko mokymo programą, asmuo gali dirbti valstybinėse miško įmonėse, privačių miškų savininkus aptarnaujančiuose kooperatyvuose, miško darbus atliekančiose įmonėse, gali vadovauti grupės darbui. Iniciatyvus miško darbininkas gali įkurti individualią miško atkūrimo ir medienos ruošos įmonę. Profesinė kvalifikacija gali būti tobulinama savarankiškai ar stažuotėse, studijuojant kolegijose ar universitetuose.

Visiems mokiniams mokslas – nemokamas.
Pažangiems mokiniams mokama stipendija.

Visi moksleiviai aprūpinami bendrabučiu.

Priėmimo dokumentai

Priėmimo tvarka

 

Puslapis atnaujintas

Last Update: 2017-05-22 06:12.

Paieška

Šiuo metu naršo

 164 svečių 

Mūsų partneriai

Reklaminis skydelis
About us
Not only this,
  • Cell Phone Jammers
  • Cell Phone Blocker
  • As a result, the fat that you intake is not absorbed by your body.