LithuanianEnglish (United Kingdom)
Trumpa istorija

Kolegija savo ištakas skaičiuoja nuo 1927 m. kai Alytuje buvo įsteigta aukštesnioji miškininkystės mokykla. Mokykla 1939 m. buvo perkelta į Vilnių, o 1963 m – į Girionis (Kauno r.). Sovietmečiu mokykla buvo reorganizuota į Miškų ūkio technikumą, o Lietuvai atgavus nepriklausomybę, vėl tapo aukštesniąja mokykla. Ilgą laiką šioje mokykloje mokė vienos specialybės – miško ūkio.

2002 m. mokyklai įgijus naują aukštosios mokyklos statusą, jos veikla labai suintensyvėjo. Pradėjo veikti dar penkios studijų programos: želdynų dizaino (2002), žemėtvarkos (2003), hidrotechnikos (2003), rekreacijos (2006) bei kadastrinių matavimų ir nekilnojamojo turto vertinimo (2007).  Studentų skaičius  nuo 2002 m. padidėjo beveik 4 kartus.

Nuo 2003 m. Kolegijoje atliekami taikomieji moksliniai tyrimai. Daugiausiai išplėtotos miško darbų technologijų ir aplinkos inžinerijos sritys. Pagrindiniai šių darbų užsakovai – VĮ miškų urėdijos, LR Aplinkos ministerija, savivaldybės bei įvairios gamybinės įmonės. Kolegija leidžia mokslo darbus "Miškininkystė ir kraštotvarka" ir drauge su dviem aukštosiomis mokyklomis (KTU ir LŽŪU)  Kolegija leidžia Informacinį biuletenį „Miškas. Mediena. Technologijos. Standartizacija“ Leidinio vyr. redaktorius dr. A. Tebėra (KMAIK).

2003 m. konsultacinei veiklai plėtoti įsteigtas Informacinis centras. Didžiąją centro veiklos dalį sudaro veikla, finansuojama iš Specialiosios bendrųjų miškų ūkio reikmių programos bei Kaimo plėtros fondo Pagal šią programą Informacinis centras organizuoja miško ūkio specialistų,  privačių miškų savininkų ir ūkininkų kvalifikacijos tobulinimo kursus bei vykdo visuomenės švietimą, propaguodamas daugiausiai jaunimui gamtosaugos ir miškininkystės idėjas.

2004 m. Kolegija tapo ERASMUS, NORDNATUR  programų nare ir sudarė studentų bei dėstytojų mainų sutartis su Skandinavijos bei Baltijos šalių,  Lenkijos, Vokietijos, Slovakijos, Vengrijos, Jungtinės karalystės, Ispanijos, Turkijos bei kitų Europos šalių miškininkystės, kraštovaizdžio architektūros ir aplinkos inžinerijos aukštosiomis mokyklomis. Iki 10 % Kolegijos studentų vyksta studijuoti į užsienį, o keletas studentų iš šių šalių atvyksta į Kolegiją ir čia studijuoja vieną semestrą.

2004 m. Kolegija pradėjo vykdyti tarptautinius mokslo ir studijų projektus. Partneriai: Airijos, Islandijos, Estijos, Latvijos, Lenkijos, Norvegijos, Suomijos, Švedijos, Vokietijos miškininkystės mokslo institucijos.

Nuo 2005 m. Kolegija vykdo ES struktūrinių ir kitų fondų finansuojamus projektus. Šios veiklos dėka praturtėjo Kolegijos intelektinis potencialas. Kuriama nauja, atitinkanti ES standartus, miško ūkio specialistų mokymo metodologija ir moderni mokymo bazė. Įkurtos naujos laboratorijos (moderniųjų medienos ruošos mašinų, kraštovaizdžio architektūros, informacinių technologijų, floristikos, aplinkotyros, matavimų inžinerijos, maisto produktų kokybės kontrolės) bei praturtintos anksčiau veikusios.

Nuo 2007 m. Kolegija sėkmingai vykdo LR Užsienio reikalų ministerijos finansuojamus projektus, kurie plėtoja Lietuvos ir Rytų Europos šalių (Baltarusijos, Ukrainos) bendradarbiavimo ryšius.

2005 m. Kolegija organizavo Europos Miškininkystės studentų profesinio meistriškumo čempionatą ir tapo šio čempionato nugalėtoja.

LR Vyriausybės 2011 m. rugpjūčio  24 d. nutarimu Nr. 999 patvirtintas KMAIK statutas ir Kolegija pertvarkyta į Viešąją įstaigą Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegiją (pavadinimas anglų k.-  Kaunas Forestry and Environmental Engineering University of Applied Sciences).

 

Puslapis atnaujintas

Last Update: 2017-05-26 11:47.

Paieška

Šiuo metu naršo

 46 svečių 

Mūsų partneriai

Reklaminis skydelis
About us
Not only this,
  • Cell Phone Jammers
  • Cell Phone Blocker
  • As a result, the fat that you intake is not absorbed by your body.