LithuanianEnglish (United Kingdom)
Vyko Kauno regiono profesinio mokymo įstaigų gamtamokslinio ugdymo konkursas

2015 m. balandžio 22 d. Vilkijos žemės ūkio mokykloje vykusiame Kauno regiono profesinio mokymo įstaigų gamtamokslinio ugdymo  (biologijos, chemijos ir fizikos) konkurse, skirtame pasaulinei Žemės dienai, gana sėkmingai pasirodė ir mūsų Kolegijos profesinio mokymo skyriaus moksleiviai.


Konkursas paskirtis motyvuoti   moksleivius labiau  domėtis  gamtos  mokslais,  plėsti   dalykines  žinias,  tobulinti gebėjimus, kritiškai mąstyti bei kūrybiškai ir savarankiškai veikti; atskleisti supratimą apie gamtoje vykstančių reiškinių tarpusavio sąveiką ir ryšį, savitą požiūrį į naujoves, technologijas ir jų sąsajas su gamtoje vykstančiais pokyčiais ir galimomis grėsmėmis aplinkai, visuomenės bei žmogaus gyvenimo kokybei, pastebėti ir ugdyti gabius gamtos mokslams moksleivius, kreipti juos rinktis aukštesnės pakopos studijas profesijos srityje, išlaikius gamtos mokslų dalyko (biologija, chemija, fizika) brandos egzaminą (us).

Profesinio mokymo skyrių atstovavo dvi komandos: biologų - Žilvinas Uleckas, Lukas Šalna, Darius Kreivėnas bei chemikų – Aivaras Petryla, Rolandas Nutautas, Audrius Bakutis.
Konkurso metu buvo tikrinamos žinios,  praktinės veiklos bei  problemų sprendimo gebėjimai. 
Sveikiname antrakursį A. Bakutį užėmusį 3 vietą tarp chemikų.

 
About us
Not only this,
  • Cell Phone Jammers
  • Cell Phone Blocker
  • As a result, the fat that you intake is not absorbed by your body.