Informacinių technologijų laboratorija

Laboratorijoje instaliuotos Microsoft Office  bendrojo pobūdžio programos, reikalingos Želdynų dizaino, Rekreacijos, Miškų ūkio ir Aplinkos inžinerijos studijoms.
Word; Excel; Power Point; Internet Explorer; Outlook Express – biuro programos. Jos naudojamos vartotojo darbinės veiklos tobulinimui rengiant dokumentus, tvarkant tekstus; matematiniams - ekonominiams skaičiavimams, grafinių duomenų vaizdavimui, statistinei analizei; reklamos ir pranešimų kūrimui bei pristatymui, vaizdinės medžiagos – projektų pristatymui; informacijos paieškai, grupavimui, sisteminimui ir analizei; elektroninio pašto paslaugos, informacijos priėmimui ir perdavimui.
Front Page; Movie Maker; Adobe Photoshop Album 2.0; Gimp. Com – pagalbinės specializuotos biuro programos. Tenkina vartotojo internetinio pusalpio – tinklapio poreikius; naudojamos tvarkant videomedžiagą, kuriant vaizdo įrašus ir pristatymus; nuotraukų – vaizdų fotogalerijas; nuotraukų – grafinių vaizdų redagavimui, fotomontažui, paveikslų maketavimui.
Informacinės plėtros populiarinimas – elektroninės paslaugos, skirtos visuomenei, kurias teikia elektroninė valdžia – tai yra nuotolinės studijos, virtualios bibliotekos, elektroninė komercija ir bankininkystė, pažymų teikimas.
Laboratorijoije taip pat instaliuotos specialiosios programos reikalingos miškininkystės ir aplinkos inžinerijos studijoms.
Geomap programa. Ši programa leidžia efektyviai tvarkyti lauko matavimo duomenis, naudoti kitų sukurtus GIS, CAD ar rastrinius duomenis, sudaryti topografinius planus, šulinių korteles, inžinerinių komunikacijų ir žemės paviršiaus profilius, žemės sklypų kadastrinius planus, padalinimo ar apjungimo projektus, paruošti duomenis automatizuotam žemės sklypų ir statinių vertės nustatymui, žemės sklypų ir statinių matavimų kadastrinių bylų sudarymui.
ArcGIS programa. ArcGIS yra integruotas GIS programinės įrangos rinkinys, skirtas pilnam geografinės informacinės sistemos sukūrimui. ArcGIS tai integracija su internetinių žemėlapių ir duomenų servisais, galingi duomenų redagavimo ir aukštos kokybės kartografavimo įrankiai, automatinis duomenų suprojektavimas iš skirtingų projekcijų, informacijos apie duomenis - metaduomenų – kaupimas, įrankiai valdomi per vedlius, tiesioginis daugiau nei 40-ies duomenų formatų skaitymas.
Vartotojas gali spręsti bet kokius GIS uždavinius nuo visai paprastų iki sudėtingų (pvz., kartografavimo, duomenų valdymo, geografinės analizės, duomenų redagavimo ir geoduomenų apdorojimo).
Miško Skaita – tai girininkijoje vykdomų ūkinių darbų ir medienos apskaitai skirta programa, populiariai vadinama kompiuterizuota Girininko darbo vieta.
Į Miško Skaitą įtraukti visi pagrindiniai moduliai, reikalingi girininko darbui:
  • Ūkinių priemonių projektų sudarymas,
  • Medienos produkcijos priėmimas,
  • Medienos produkcijos išlaidavimas,
  • Rangos būdu teikiamų paslaugų (darbų) apskaita,
  • Urėdijos darbininkų atliktų darbų apskaita.
Kiekvienas pirminis apskaitos dokumentas į Miško Skaitos duomenų bazę įvedamas vieną kartą. Įvedama informacija siejama su geografine vieta. Pagal programą galima gauti reikalingas ataskaitas ir duomenis, kuriuos galima analizuoti norimais  pjūviais bei pateikti grafikų pavidalu,  atspausdinti arba eksportuoti į kitas programas (pvz. MS Excel). Be to, visus reikiamus duomenis galima išsaugoti standartinio formato rinkmenose, iš kurių jie gali būti importuojami į buhalterinės apskaitos programas.
Specialioji medžių stiebų racionalaus sortimentavimo programa. Jos paskirtis - padėti studentams išsiugdyti racionalaus stiebų sortimentavimo įgūdžius. Pateikus stiebo nulaibėjimo, apvaliosios medienos ydų matavimo duomenis bei stiebų sortimentinės struktūros modelį, parengiamas stiebo sudaromosios matematinis modelis ir 5 alernatyvūs stiebo sortimentavimo variantai. Analizuojant gautus rezultatus, pateikiamas visų penkių alternatyvių stiebo sortimentavimo rezultatų apibendrinimas ir jo palyginimas su stiebo sortimentinės struktūros normatyviniais duomenimis.
Dirbdami PuMe programa studentai gali modeliuoti įvairius alternatyvius pušų ir eglių medynų auginimo scenarijus, numatydami ugdymo kirtimus, jų intensyvumą, galimus medyno pažeidimus, tręšimą, medžių genėjimą, analizuoti medynų prieaugius, užauginamos stiebų, šakų, šaknų sistemos biomasės, išgarinamo vandens kiekius ir kitus rodiklius.