Kadagių slėnis

 
Valstybinės reikšmės gamtos paminklas „Kadagių slėnis“ yra Šilėnų girininkijos 61, 62 kvartaluose. Tai savaiminės kilmės paprastaisiais kadagiais (amžius apie 90 metų) apaugęs Kauno marių šlaitas.
Dauguma kadagių turi labai vaizdingas lajų formas – nuo vėduokliškų iki siaurų įvairaus aukščio kolonų. Gausi žolinės augalijos rūšinė sudėtis, kelios iš jų įrašytos į Lietuvos Raudonąją knygą. Nuo šlaito viršutinėje dalyje įrengtos apžvalgos aikštelės atsiveria nepakartojamas marių kraštovaizdis: sudėtingos konfigūracijos vandens akvatorija su natūralia augmenija apaugusiomis didesnėmis ir mažesnėmis salomis bei pusiasaliais. Raiškūs erdves formuojantys komponentai, vizualinis jų aktyvumas, aiškiai suvokiami kompoziciniai ryšiai, sudarantys optimalias sąlygas suvokti kraštovaizdžio sandarą, gerai matyti stambesnius jo komponentus, kaip miškų – laukų derinį, sodybas, gyvenvietes.
Šiame objekte studentai diskutuoja apie kraštovaizdinius marių pakrančių želdinius, natūralius kraštovaizdžio akcentus,  sandarą bei  apribojimus saugomose teritorijose ir specialios paskirties teritorijose, saugomus ir retus žolinius augalus.