Karjera

 
Baigę miškininkystės studijas, galėsite dirbti miškų urėdijose, girininkijose, medelynuose, aplinkos apsaugos institucijose, privačių miškų įmonėse, Valstybiniame miškotvarkos institute arba patys kurti miškininkystės verslus.
 
Baigę želdynų dizaino specialybės studijas, galėsite dirbti aplinkos tvarkymo įmonėse, medelynuose, gėlininkystės ūkiuose, botanikos soduose, nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose, rezervatuose arba patys kurti želdynų tvarkymo ar fitodizaino verslus.
 
Baigę hidrotechninės statybos studijas, galėsite dirbti vandens ūkio statybos, projektavimo įmonėse, vandensaugos ir aplinkosaugos administravimo institucijose, savivaldybių administracijos padaliniuose, kuruojančiuose melioracijos, statybos darbus, bei įmonėse,  užsiimančiose atsinaujinačių energijos išteklių naudojimo įrenginių projektavimu ir statyba.
 
Kadastrinių matavimų ir nekilnojamojo turto vertinimo specialybės absolventai gali dirbti įvairiose įmonėse, įstaigose, organizacijose, susijusiose su kadastrinių matavimų, geodezijos, kartografijos, nekilnojamojo turto vertinimo, teritorijų planavimo veikla, reikalinga ūkio ir kitiems valstybės poreikiams: VĮ Registrų centre, UAB Aerogeodezijos institute, VĮ Valstybės žemės fonde, Nacionalinėje žemės tarnyboje ar jai pavaldžiuose teritoriniuose  skyriuose. Įmonėse, užsiimančiose nekilnojamojo turto objektų kadastriniais matavimais, įmonėse, užsiimančiose nekilnojamojo turto vertinimu.
 
Baigę žemėtvarkos studijas, galėsite dirbti  įvairiose įmonėse, įstaigose, organizacijose, susijusiose su žemėtvarkos, geodezijos, kartografijos, nekilnojamojo turto administravimo, teritorijų planavimo veikla, reikalinga ūkio ir kitiems valstybės poreikiams: Nacionalinėje žemės tarnyboje ar jai pavaldžiuose teritoriniuose  skyriuose, VĮ Registrų centre, UAB Aerogeodezijos institute, VĮ Valstybės žemės fonde, VĮ Valstybinėje miškotvarkos tarnyboje, Valstybiniame miškotvarkos institute. Įmonėse, užsiimančiose nekilnojamojo turto objektų kadastriniais matavimais, įmonėse, užsiimančiose teritorijų planavimo dokumentų rengimu.