Kauno marių apsauginiai želdiniai

1959 – 1963 metais žemės ūkio paskirties žemėse, siekiant apsaugoti Kauno hidroelektrinės vandens saugyklos krantus, daugiau kaip 30 km pakrančių, 150 – 300 pločio ruože įveista apie 600 ha želdinių. Želdant taikyti įvairiausi želdinių mišrinimo būdai ir sodinimo tankumai. Želdiniams mišrinti panaudota daugiau kaip 60 vietinių ir introdukuotų medžių ir krūmų rūšių. Projektuojant želdinius buvo siekiama, kad jie atliktų ne tik apsaugines funkcijas, bet tarnautų mokslo – mokymo tikslams. Keletas būdingesnių Vaišvydavos girininkijoje įveistų želdinių.

Pušų ir eglių želdiniai

Grynos pušų eilės kaitaliotos mišriomis eilėmis su egle. Atstumai tarp eilių 1 m, eilėse tarp pušų – 1,2 m, tarp eglių – 0,8 m. Dėl per mažo atstumo tarp pušies ir eglės eilių (1 m) eglė intensyviai stelbiama pušies. Ji išsilaikė ir geriau augo tik nudžiūvusių pušų kaimynystėje. Siekiant optimalios 7E3P želdinių sudėties, turėtų būti sodinamos 3 eilės eglių ir 1 eilė pušų. Atstumai tarp eilių – 2,5 m, eilėse tarp eglių – 1,5, o tarp pušų – 0,8 m. Arba pušį ir eglę galima mišrinti eilėse: 2 – 3 eglės ir 1 pušis. Šiuo atveju atstumas tarp eilių 2,5 – 3 m, eilėse 1,0 – 0,8 m.

Pušų ir beržų želdiniai

Pušų ir beržų želdiniai mišrinti ploteliais. Beržai intensyviai stelbia pušis. Derlingose augavietėse mišriuose pušų ir beržų želdiniuose pušys intensyviai stelbiamos beržų iš medyno palaipsniui iškrenta.

Todėl šis mišrinimo būdas neperspektyvus. Neperspektyvus jis ir dėl skirtingo minėtų rūšių kirtimo amžiaus. Mišrius beržų – pušų želdinius, siekiant pagerinti dirvožemius, tikslinga veisti tik pačiose nederlingiausiose (Nae, Na) augavietėse.

Ąžuolų ir liepų želdiniai

Ąžuolų ir liepų želdiniai mišrinti eilėmis. 1 eilė ąžuolų keičiama dviem eilėm liepų. Liepa labai gerai atlieka ąžuolo palydovines ir dirvožemio gerinimo funkcijas.

Liepos užtamsina ąžuolų stiebus, padeda ąžuolams geriau nusivalyti nuo šakų ir išauginti geros kokybės medieną. Liepų priemaiša mišriuose ąžuolų želdiniuose neturėtų viršyti daugiau kaip 30% medžių skaičiaus.

Kauno marių apsauginiai želdiniai dėl didelio skaičiaus čia pasodintų medžių ir krūmų rūšių, mišrinimo derinių ir tankumo variantų įvairovės, derinių pakartojimo skirtingose augavietėse yra vertingi ne tik kaip kraštovaizdžio elementas, bet ir kaip neįkainojamas mokslinio tyrimo objektas, vieta būsimų miško specialistų mokymui. Šiuose objektuose studentai susipažįsta su  3įvairios rūšinės sudėties ir mišrinimo želdinių augimo ypatumais bei atskirų medžių rūšių tarpusavio sąveika įvairaus mišrinimo deriniuose.