Kauno marių regioninis parkas

Kauno marių regioninis parkas įsteigtas 1992 m., siekiant išsaugoti unikalų Kauno marių tvenkinio kraštovaizdžio kompleksą, didžiąsias atodangas, užlietas Nemuno intakų žiotis, unikalų Pažaislio vienuolyno architektūrinį kompleksą, Kauno marių gamtinės ekosistemos stabilumą, biotos komponentus bei kultūros paveldo vertybes. Kauno marių regioninio parko plotas – 9869 ha.

Kraštovaizdžio savitumas, kurį nulemia didelės plastiškos konfigūracijos, apribota sumedėjusia augalija apaugusiais aukštais šlaitais tvenkinio akvatorija, kontrastuojanti gamtinių elementų natūralumu aplinkuma vyraujančioms urbanizuotoms ir agrarinėms teritorijoms. Nuo atodangų ir atkragių susidaro palankios sąlygos studentams matyti ir suvokti akvatorijos erdves. Kauno marių regioninis parkas yra tinkama vieta dendrologijos, botanikos-fitocenologijos, aplinkosaugos, dirvotyros, kraštovaizdžio formavimo mokomosioms praktikoms.