Absolventai

Reikšmingiausieji absolventų karjeros pasiekimai.
 
Jonas Žemaitis  (2008 m. laida).  UAB „Rokmedis“ generalinis direktorius.
Artūras Nanartavičius (2005 m. laida).  Vilniaus miškų urėdijos urėdas.
Tomas Tukačiauskas (2000 m. laida). 2008–2009 m. Labanoro regioninio parko direktorius, nuo 2009 m. Kuršių nerijos nacionalinio parko direktorius.
Linas Bužinskas (1994 m. laida). Kazlų Rūdos mokomosios miškų urėdijos urėdas.
Darius Triaušys (1993 m. laida). Kamanų valstybinio gamtinio rezervato direktorius.
Rolandas Panavas (1993 m. laida). 1995 – 2004 m. Aukštaitijos nacionalinio parko direktorius, dabar – Aukštaitijos nacionalinio parko direktoriaus pavaduotojas.
Saulius Tirevičius (1988 m. laida). Miško savininkų kooperatyvo Aukštaitijos šilas direktorius, UAB „Miško projektas“ ir UAB „Jakobo miškas“ direktorius.
Diana Mizaraitė (1987 m. laida). Lietuvos miškų instituto mokslinė sekretorė. Agrarinių mokslų daktarė. Mokslinių tyrimų kryptys – miškų politika, miškų ekonomika, sociologiniai tyrimai.
Remigijus Noreika (1986 m. laida). Vilniaus pedagoginio universiteto Botanikos katedros profesorius. Mokslinių tyrimų kryptis – entomologija.
Arūnas Balsevičius (1986 m. laida). Gamtos tyrimų ir ekologinio švietimo stoties direktorius (Marijampolės savivaldybė). Biologijos mokslų daktaras. Mokslinių tyrimų kryptys  fitocenologija, augalų bendrijų ekologija.
Birutė Valionytė (1977 m. laida). Lietuvos Nepriklausomybės akto signatarė. 1997 - 2000 m. Generalinės miškų urėdijos prie Aplinkos ministerijos Miško atkūrimo, apsaugos ir tvarkymo skyriaus viršininkė. Nuo 2006 m. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų klubo prezidentė, nuo 2009 m. premjero Andriaus Kubiliaus konsultantė.
Sergejus Lavrenovas (1977 m. laida). UAB „Dzūkijos miškas“ generalinis direktorius.
Rimantas Jurevičius (1977 m. laida). Zarasų miškų urėdijos urėdas.
Stasys Truskauskas (1975 m. laida). Kaišiadorių miškų urėdijos urėdas.
Ramutis Nėnius (1973 m. laida). UAB „Miško ruoša“ vadovas.
Zdislovas Truskauskas (1966 m. laida). Generalinės miškų urėdijos prie Aplinkos ministerijos Generalinio miškų urėdo pavaduotojas.
Juozas Dingelis (1963 m. laida). 1990 – 2000 m. Vilniaus miškų urėdijos urėdas. 1995 m. kartu su šviesios atminties monsinjoru Kazimieru Vasiliausku atkūrė Lietuvai pagražinti draugiją ir yra šios draugijos pirmininkas.
Edvardas Riepšas (1962 m. laida). 2002 – 2006 Lietuvos miškininkų sąjungos prezidentas. 1995 – 2006 m. LŽŪU Miškininkystės katedros vedėjas, dabar – šios katedros profesorius. Mokslinių tyrimų kryptys – miško rekreacija, miško atkūrimas ir įveisimas.
Vytautas Daukševičius (1962 m. laida). Jonavos miškų urėdijos urėdas.
Andrius Kuliešis (1960 m. laida). 1992 – 1996 m. Dubravos eksperimentinės mokomosios
miškų urėdijos urėdas. 1997 – 2003 m. Miškotvarkos instituto direktorius. 2003 – 2010 m.  Valstybinės miškotvarkos tarnybos direktorius. Nuo 1994 m. Lietuvos žemės ūkio universiteto dėstytojas, profesorius. Mokslinių tyrimų kryptys – medynų našumas, miškų inventorizacija.
Aleksandras Judelis (1960 m. laida). 1948 – 1952 m. Šilutės miško pramonės ūkio direktorius, 1953 – 1988 m. Tauragės miško pramonės ūkio direktorius.
Stepas Bairašauskas (1959 m. laida). Šilutės miškų urėdijos urėdas.
Juozapas Algirdas Mažeika (1958 m. laida). 2001 – 2007 m. Lietuvos žemės ūkio universiteto Miškotvarkos katedros vedėjas. 2007 – 2010 m. Miškotvarkos katedros docentas. Mokslinių tyrimų kryptys – miškotvarkos technologija, miškų ūkio valdymas.
Jonas Rimantas Klimas (1958 m. laida). 1990 – 1992 m. LR Miškų ūkio ministras, 1984 m. subūrė „Nalšios“ folklorinį ansamblį.
Valentinas Gasparas Cirtautas (1958 m. laida). 1975 – 1980 m. Lietuvos miškų instituto mokslinis bendradarbis, 1980 – 1989 m. Dubravos miškų tyrimo stoties eksperimentinės miškų urėdijos arboretumo vadovas. Agrarinių mokslų daktaras. Mokslinių tyrimų kryptys – dendrofloros introdukcija ir augalų atsparumas šalčiams.
Pranas Rimantas Grikevičius (1957 m. laida). 1990 – 1995 m. LR Miškų ūkio ministerijos skyriaus viršininkas, 1995 – 1997 LR Aplinkos ministerijos skyriaus viršininkas.
Andrius Adomavičius (1957 m. laida). 1974 – 1990 m. Druskininkų miškų ūkio direktorius, 1990 – 2001 m. Druskininkų miškų urėdijos urėdas.
Vincas Šakalys (1956 m. laida). 1974 – 1990 m. Aukštaitijos nacionalinio parko direktorius.
Aloyzas Algimantas Raguotis (1956 m. laida). 1961 – 2010 m. Lietuvos miškų instituto mokslinis bendradarbis. Agrarinių mokslų daktaras. Mokslinių tyrimų kryptis – dirvožemio mikroflora.
Pranciškus Jakas (1956 m. laida). 1977 – 1988 m. LŽŪA Miškininkystės katedros vedėjas, vėliau iki 1999 m. LŽŪU Miškininkystės katedros docentas. Agrarinių mokslų daktaras. Mokslinių tyrimų kryptys – pušynų ir eglynų prieaugio dėsningumai, priešgaisrinė miško apsauga.
Eugenijus Barniškis (1956 m. laida). 1990 – 1991 m. Plungės miškų urėdijos urėdas. Agrarinių mokslų daktaras. Mokslinių tyrimų kryptis – pušų želdinių augimo geografiniai dėsningumai.
Evaldas Navys (1954 m. laida). 1963 – 1966 m. Palangos botanikos parko direktorius. Vilniaus universiteto Botanikos sodo direktorius. Agrarinių mokslų daktaras. Mokslinių tyrimų kryptis – dendrologija.
Antanas Hofmanas (1954 m. laida). 1971 – 1990 m. Ukmergės miško pramonės ūkio direktorius, 1990 – 2002 m. Ukmergės miškų urėdijos urėdas.
Zigmas Šakūnas (1952 m. laida). 1963 – 1994 m. Lietuvos miškų instituto darbuotojas, skyriaus vedėjas. Agrarinių mokslų daktaras. Mokslinių tyrimų kryptis – miško kirtimų technologijos.
Algimantas Gradeckas (1952 m. laida). 1960 – 1994 m. Lietuvos miškų instituto mokslo darbuotojas. 1994 – 2005 m. – Lietuvos žemės ūkio universiteto profesorius. Mokslinių tyrimų kryptis – miško atkūrimas. 
Antanas Milkus (1952 m. laida). 1955 – 1967 m. Kretingos miškų ūkio, 1967 – 1973 m. Kretingos miško pramonės ūkio, 1973 – 1990 m. – Kretingos miškų ūkio gamybinio susivienijimo direktorius. 1991 m. Kretingos miškų urėdijos urėdas.
Julius Danusevičius (1950 m. laida). 1959-1971 m. Jonavos miškų ūkio direktorius, 1972 – 1997 m. Lietuvos miškų instituto Miškų želdinimo skyriaus vedėjas, nuo 1997 m. LMI konsultantas. Agrarinių mokslų daktaras. Mokslinių tyrimų kryptis – miško želdinimas.
Albertas Žilinskas (1950 m. laida). 1957 – 1963 m. politinis kalinys, vėliau disidentas. 2001 –
08- 23 Lietuvos Prezidento dekretu „Už pasiaukojimą ir ištvermę kovojant dėl Lietuvos laisvės
bei ginant žmogaus teises okupuotoje Lietuvoje“ apdovanotas Vyčio kryžiaus 5 laipsnio ordinu.
Vytautas Važnevičius (1949 m. laida). 1957 – 1990 m. Varėnos miškų ūkio direktorius, 1990 – 1993 m. Varėnos miškų urėdijos urėdas.
Juozas Platūkis (1949 m. laida). 1958 – 1990 m. Jurbarko miško pramonės ūkio direktorius.
Gediminas Isokas (1949 m. laida). Lietuvos rašytojų sąjungos narys, išleido per 25 gamtines, istorines knygas, spaudoje paskelbė apie 400 straipsnių ir grožinės kūrybos darbų.
Vladas Kavaliauskas (1948 m. laida). 1953 – 1955 m. Nemenčinės miškų ūkio direktorius, 1955 – 1973 m. Kuršėnų miškų ūkio direktorius, 1973 – 1990 m. Kuršėnų miškų ūkio gamybinio susivienijimo generalinis direktorius.
Teklė Kapustinskaitė (1946 m. laida). 1951 – 1987 m. Lietuvos miškų instituto mokslinė bendradarbė. Agrarinių mokslų daktarė. Mokslinių tyrimų kryptis – pelkinė miškininkystė.
Jonas Gelaževičius (1942 m. laida). 1963 – 1981 m. Kauno miškų technikumo dėstytojas. Įvairių draugijų narys, mecenatas, dideles knygų, pašto ženklų kolekcijas padovanojęs įvairiems muziejams.
Samuelis Karčiauskas (1942 m. laida). 1963 – 1976 m. Lietuvos žemės ūkio akademijos docentas. Mokslinių tyrimų kryptys – miško ekonomika, miškininkystės istorija. Sudarė apie 25 miškininkystės ir miškų ūkio istorijos rankraščių tomus.
Algirdas Matulionis (1930 m. laida). 1957 – 1978 m. Lietuvos miškų ūkio ir miško pramonės ministras.
Steponas Banaitis (1930 m. laida). 1940 – 1941 m. Alytaus vidurinės miškų mokyklos direktorius.
Kazimieras Narbutas (1929 m. laida). 1951 – 1979 m. Lietuvos miškų instituto darbuotojas. Mokslinių tyrimų kryptis – uosynų augimas ir našumas.