Katedros vedėja

Asta Doftartė

a.doftarte@kmaik.lm.lt
Tel. 8-37-383 082; mob. 8-614-77130

Liepų g. 1-104, Girionys

Dėstomi dalykai: medelynai ir dekoratyvinių augalų medelynai.
Tyrimų kryptis: medelynu technologijos.


Katedros vedėjos pavaduotojas

Linas Daubaras

linas.dautra@gmail.com
Tel. 8-37-383 082

Liepų g. 1 - 102, Girionys

Dėstomi dalykai: želdynų projektavimas.
Tyrimų kryptis: želdynų projektavimas ir įrengimas.


Profesorius

Habil. dr. Bronius Bakutis

viddaemanttas@yahoo.com
Tel. 8-37-383 082

Liepų g. 1 - 102, Girionys

Dėstomi dalykai: ekologinė gyvulininkystė ir paukštininkystė.


Profesorius

Dr. Kęstutis Romaneckas

kestas.romaneckas@lzuu.lt
Tel. 8-37-383 082

Liepų g. 1, Girionys

Dėstomi dalykai: žemės ūkio pagrindai.
Tyrimų kryptis: aplinką ir energiją tausojančios technologijos žemdirbystėje.


Docentas

Dr. Algirdas Amšiejus

algirdasamsiejus@yahoo.com
Tel. 8-37-383 082

Liepų g. 1, Girionys

Dėstomi dalykai: bitininkystė.
Tyrimų kryptis: bičių žiemojimas varozės sąlygomis; Lietuvos vietovių medaus botaninė sudėtis ir pikio cheminė sudėtis.


Docentas

Dr. Vytautas Bareika

v.bareika@kmaik.lm.lt
Tel. 8-37-383 082

Liepų g. 1-110, Girionys

Dėstomi dalykai: dirvotyra; želdynų įrengimas ir priežiūra.
Tyrimų kryptis: gamtinės aplinkos biologiniai ir ekologiniai tyrimai.


Docentas

Dr. Laimis Januškevičius

Tel. 8-37-383 082

Liepų g. 1, Girionys

Dėstomi dalykai: dendrologija.
Tyrimų kryptis:

 


Docentas

Dr. Zigmas Brazauskas

zigm.brazauskas@gmail.com
Tel. 8-37-383 082

Liepų g. 1-110, Girionys

Dėstomi dalykai: architektūros pagrindai; dailės ir architektūros istorija; statybos pagrindai.
Tyrimų kryptis: kompozicija.


Docentė

Dr. Aušra Steponavičienė

steponaviciene.ausra@gmail.com
Tel. 8-37-383 082

Liepų g. 1, Girionys


Lektorė

Ingė Auželienė

i.auzeliene@kmaik.lm.lt
Tel. 8-37-383 082

Liepų g. 1 - 102, Girionys

Dėstomi dalykai: sodininkystė; kultūrinių grybų auginimas; kraštotvarka.
Tyrimų kryptis: sodo augalų genetinio fondo tyrimai.


Lektorė

Laima Girčienė

Liepų g. 1
Girionys

8-37-547 732


Lektorė

Vaida Vaitkutė Eidimtienė

v.eidimtiene@kmaik.lm.lt
Tel. 8-37-383 082

Liepų g. 1-102, Girionys

Dėstomi dalykai: braižyba ir piešimas; kraštovaizdžio architektūros pagrindai; kompozicija ir maketavimas; želdynų įrenginiai.
Tyrimų kryptis: miesto kraštovaizdžio kaitos sociokulturiniai aspektai.


Lektorius

Zenonas Janulaitis

z.janulaitis@kmaik.lm.lt
Tel. 8-37-383082

Liepų g. 1 - 110
Girionys

Dėstomi dalykai: dendrologija; žvėrių ir paukščių biologija.
Tyrimų kryptis: kraštovaizdžio architektūra; gyvūnų biologija ir edukologija.


Lektorius

Arūnas Jurkonis

a.jurkonis@kmaik.lm.lt
Tel. 8-37-383082

Laumėnų g. 1-206, Girionys

Dėstomi dalykai: darbo sauga.
Tyrimų kryptis: darbo sauga su motoriniais mechanizmais.


Lektorė

Viliūnė Naureckaitė

viliune@lvmi.lt
Tel. 8-37-383 082

Liepų g. 1, Girionys

Dėstomi dalykai: rekreacinė kraštotvarka; miškų tvarkymo schemos.
Tyrimų kryptis: rekreacinė ir saugomų teritorijų miškotvarka, gamtotvarka.


Lektorė

Jolanta Malijonienė

Liepų g. 1
Girionys

jolanta.malijoniene@gmail.com
Tel. 8-37-383 082

Dėstomi dalykai: floristika.
Tyrimų kryptis: floristikos raida ir pritaikymas šiuolaikiniame interjere.


Lektorė

Valdutė Varnaitė Milaknienė

valduva@gmail.com
Tel. 8-37-383082

Liepų g. 1-102, Girionys

Dėstomi dalykai: gėlininkystė.
Tyrimų kryptis: dekoratyvinių žolinių augalų introdukcija.


Lektorius

Kęstutis Obelevičius

obelkestux@gmail.com
Tel. 8-37-383082

Liepų g. 1, Girionys

Dėstomi dalykai: botanika; vaistiniai augalai.
Tyrimų kryptis: vaistiniai augalai.