Meno dirbinių laboratorija

Želdynų dizaino specialybės studentams laboratorijoje vyksta floristikos praktiniai darbai, Rekreacijos specialybės studentams – dailiųjų amatų arba miško verslų praktiniai darbai.
Laboratoriojoje kūrybinių pratybų ir savarankiško darbo metu studentai įvertina augalų bei jų dalių tinkamumą floristikai, analizuoja žaliavų paruošimo ir sandėliavimo būdus, nustato dekoratyviųjų augalų vertę komponavimui. Pritaiko dekoratyviuosius augalus fitodizainui. Kuria ir įvertina įvairios paskirties fitokompozicijas: sferines kompozicijas interjerui – stilizuotus medžius, stalo kompozicijas, interjerinius objektus bei plokščiosios augalinės grafikos darbus – koliažus, pano, kilimėlius. Pražydina gėles ir dekoratyviuosius augalus žiemos metu bei kuria kambarinių augalų kompozicijas. Rekreacijos specialybės studentai įsisavina ir pynimo techniką – pynimą sluoksniais, eilėmis, kvadratais. Pina nesudėtingus gaminius.
Įgyvendindami fitodizaino projektą, studentai kuria kompozicijas įvairių kalendorinių švenčių proga, organizuoja ir eksponuoja savo darbus parodose, konkursuose.
Floristinei žaliavai rinkti, paruošti komponavimui, komponuoti, džiovinti ir sandėliuoti naudojami specialūs įrankiai ir priemonės.