Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija vykdo INTERREG Baltijos jūros regiono programos projektą “Accelerating production of forest bioenergy in the Baltic Sea Region” (akronimas: Baltic ForBio). Projekto numeris #R058.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2017-10-01 - 2020-09-30 (viso 36 mėn.). Bendras projekto biudžetas 2,55 mln. EUR. Projekto aprašymas

Medienos ruošos įmonių specialistų kvalifikacijos tobulinimo sistemos, panaudojant Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos akademinius ir materialinius išteklius, rengimas“ Nr. VP1-2.2-ŠMM-04-V-06-003

Projektui finansuoti iš Europos socialinio fondo skirta 534 575 Lt.

Studijų kokybės gerinimas Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijoje, atnaujinant studijų programas ir pritaikant jas dėstyti užsienio kalba.

Projektui finansuoti iš Europos socialinio fondo skirta 798 753 Lt.

Dainavos krašto pavyzdžiu parengta visuomenės informavimo sistema apie darniosios miškininkystės plėtros priemones jautriuose ūkininkavimui miškuose ir saugomose teritorijose

Projektui įgyvendinti iš Sanglaudos skatinimo veiksmų programos skirta 230 160 Lt.

KMAIK studijų sistemos efektyvumo didinimas, optimizuojant studijų bazės infrastruktūrą

Projektui įgyvendinti iš Sanglaudos skatinimo veiksmų programos skirta 700 000 Lt.

 

Medienos ruošos technologijų mokymo unifikavimas

Projekto vykdymo laikas: 2009 m. rugsėjo mėn. - 2011 m. rugsėjo mėn.
Projekto partneriai: Ogre Forestry Technical School (Latvija), Beltra Research, Education and Training Resources (Airija), Stora Segerstad och Varnamo Naturbruksgymnasium(Švedija), Vocational College of North Karelia (Suomija), AM Resources Oy(Suomija).
Projektui įgyvendinti iš Leonardo da Vinči fondo skirta 781 455 Lt.

Atsinaujinančių miško išteklių efektyvus panaudojimas

Projekto vykdymo laikas 2007 m. rugpjūčio mėn. - 2007 m. spalio mėn.
Projekto partneriai: Baltarusijos respublikos Miškų ministerija ir jai priklausančios Miškininkystės mokslo, projektavimo ir gamybos įmonės.
Projektui įgyvendinti skirta 31 210 Lt.

Renginių JMB organizavimo programa

Projekto vykdymo laikas: 2008 – 2009 m.
Projektui įgyvendinti skirta 35 000 Lt.

Miško savininkų mokymo ir miško ūkio specialistų kvalifikacijos tobulinimo programa

Projekto vykdymo laikas: 2007 – 2008 m.
Projektui įgyvendinti skirta 77 000 Lt.

Visuomenės švietimo miškininkystės klausimais bei miško ūkio specialistų kvalifikacijos tobulinimo ir miško savininkų mokymo programa

Projekto vykdymo laikas: 2003 – 2006 m.
Projektui įgyvendinti skirta 1 140 000 Lt.

Miškininkystės mokslo ir kraštovaizdžio modeliavimo technologijų sklaida bendrojo lavinimo mokyklų moksleiviams.

Projekto vykdymo laikas: 2008 liepos – rugpjūčio mėn.
Projektui įgyvendinti skirta 10 000 LtProjekto vykdymo laikas: 2008 liepos – rugpjūčio mėn.
Projektui įgyvendinti skirta 10 000 Lt

Parama nuotolinių studijų kursų rengimui Kurso pavadinimas „Miško prekės“

Kurso parengimo data 2004 09 01
Projektui įgyvendinti skirta: 10 000 Lt

Miško ciklai: augimas, augimo reguliavimas, teršalų poveikis (FORCY)

Projekto vykdymo laikas: 2007 liepos – 2008 rugpjūčio mėn.
Projekto partneriai: Helsinkio universitetas, Norvegijos mokslų ir technologijos universitetas, Švedijos žemės ūkio universitetas, Savolinnan profesijų mokymo institutas (Suomija), Latvijos valstybinis univerrsitetas, Kaliningrado valstybinis universitetas, Sant Peterburgo valstybinis universitetas, Karelijos miškų tyrimo institutas (Rusija).
Projektui įgyvendinti skirta: 30 000 Lt (Kolegijai skirtos lėšos)

Tvarioji plėtra – iššūkiai pedagogikai (CASE FOREST)

Projekto vykdymo laikas: 2008 rugpjūčio - 2009 gruodžio mėn.
Projekto partneriai: Švedijos miškų agentūra, Umea universitetas (Švedija), Miškininkystės universitetas (Bulgarija), Valstybinis miškotvarkos centras (Estija), Suomijos miškų asociacija, Joensuu universitetas (Suomija), Stora Enso (Latvija), Miškotvarkos institutas (Čekija), Nacionalinis miškininkystės centras (Slovakija)
Projektui įgyvendinti skirta: 62 300 Lt (Kolegijai skirtos lėšos)

Miškai Lietuvoje yra svarbi kultūrinio, socialinio, ekonominio gyvenimo dalis, tačiau visuomenės supratimas apie šiuolaikinę miškininkystę yra ribotas. Bendrojo lavinimo mokyklos išsilavinimo standartuose nurodoma, kad šiuolaikinis žmogus turi „suvokti mūsų planetoje gyvybę palaikančias sistemas ir procesus“, tačiau ugdymo programose itin svarbiai daugiakomponentinei integruotai miško sistemai dėmesio skiriama nedaug. Atlikta mokymo programų analizė parodė, kad pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosiose programose žodis “miškas” paminėtas tik 3 kartus, o XI – XII klasių programose – tik 1 kartą. Ugdymo programose terminas „miškų tvarumas“ iš viso nepaminėtas ( L. Lapinskaitė). Tik nuo mokytojo priklauso, kaip jie įsivaizduos darnaus vystymo principais tvarkomą mišką.kiek su moksleiviais bus apie tai kalbama. „Paradoksalu, bet netgi Jaunųjų miško bičiulių sambūrio veikla remiasi tais pačiais tradicinės miškininkystės principais“ (A. Karpavičius). Todėl mokytojai pastoviai turėtų gauti naujausią, patikimą ir tikslią informacija apie miškus ir miško ekosistemas.
Kursuose „Miškininkystės pedagogikos siekiai tvariosios plėtros kontekste“, mokytojai, miško bičiulių būrelių vadovai supažindinti su tausojančios miškininkystės, kuri padeda spręsti ir klimato kaitos problemas, principais, o taip pat ir su Lietuvoje naujos Case Forest metodikos panaudojimu šių klausimų nagrinėjimui su moksleiviais. Case Forest metodika – tai suomių mokslininkų sukurtas aktyvus mokymo metodas, diegiamas Europos sąjungoje.

Erasmus IP projektas Kaimo tradicijų paveldas (RUF)

Projekto vykdymo laikas: 2007metų ruduo – 2009 metų ruduo
Projekto partneriai: HAMK – Taikomųjų mokslų universitetas (Suomija); Hedmark universiteto koledžas (Norvegija)
Projektui įgyvendinti iš Leonardo da Vinči fondo skirta 28 220 Lt.

Darbo, taikant modernias medienos ruošos technologijas, įgūdžių įgijimas LT/06/PL/1/1017

Projekto vykdymo laikas: 2006 birželio mėn. – 2007 gegužės mėn.
Projekto partneriai: Ventalio mokomoji miškininkystės įmonė (Vokietija), Sparresater miškininkystės mokykla (Švedijos)
Projektui įgyvendinti iš Leonardo da Vinči fondo skirta 26 587Lt.

Mokymo programos „Kvalifikuotų miško darbininkų mokymas“ rengimas LT/04/EX/0667

Projekto vykdymo laikas: 2004 m. birželio mėn. – 2005 m. birželio mėn.
Projekto partneriai: Pohjois Savo Silinjarvi (Suomijos) ir Sparresater (Švedijos) miškininkystės mokyklos
Projektui įgyvendinti iš Leonardo da Vinči fondo skirta 19 536 Lt.

Daugiatikslio miško naudojimo specialistų mokymo programos, atitinkančios ES standartus, bei mokymo metodologijos parengimas ir įgyvendinimas BPD2004-ESF-2.4.0-03-05/0095

Projekto vykdymo laikas: 2006 m. gegužės mėn. - 2008 m. balandžio mėn.
Projektui įgyvendinti iš ES socialinio fondo skirta 606 149 Lt.

Rengiamos kvalifikuotų miško darbininkų sistemos. Atitinkančios ES standartus, infrastruktūros plėtra Lietuvoje BPD2004-ERPF-1.5.0-03-04/0016 .SUT-352

Projekto vykdymo laikas: 2005 m. balandžio mėn. - 2007 m. gruodžio mėn.
Projektui įgyvendinti iš ERPF fondo skirta 1 396 969 Lt.

 

Kvalifikuotų miško darbininkų mokymo programos, atitinkančios ES standartus ir mokymo metodologijos parengimas bei įgyvendinimas ESF/2004/2.4.0-K01-084/SUT-230

Projekto vykdymo laikas: 2005 m. balandžio mėn. - 2007 m. gruodžio mėn.
Projektui įgyvendinti iš ES socialinio fondo skirta 788 600 Lt.