Mišrūs parkai

Mūsų krašte šios struktūros parkai atsirado anksčiau negu peizažiniai parkai. Tai iš dalies pertvarkyti arba išplėsti geometriniai parkai. Mišrių parkų alėjos ir takai dažnai tiesūs, skirti susisiekimui, ir juos kertantys lenkti ar vingiuoti takai formuoja žiedinius pasivaikščiojimo maršrutus. Alėjos tik iš dalies apsodinamos medžių eilėmis, o prie takų vaizdingai išdėstomi medžių bei krūmų deriniai. Mišrūs parkai yra patys įvairiausi ir jų daugiausia (Tauras, 1989).
Plungės parke (įkurtas XVIII a.) centrinė dalis užima aukštą, lygią terasą ir yra geometriškai suplanuota. Likusios parko teritorijos sutvarkymas peizažinis, vykusiai priderintas prie išilgai tekančios upės vagos ir dviejų skersinių daubų.
Želdynų dizaino specialybės studentai kompleksinių kraštovaizdžio architektūros, dendrologijos ir gėlininkystės mokomųjų praktikų metu natūroje susipažįsta su mišrių parkų stiliumi, analizuoja šio ir peizažinių parkų  bei architektūrinių ansamblių skirtumus.