Mokesčiai

Mokant įmokas būtina nurodyti įmokos kodą.

Įmokų kodai:
  • 103264 Įmoka už bendrabutį
  • 103265 Įmoka už studijas
  • 103266 Įmoka už kursus
  • 103267 Įmoka už diplomą
  • 103268 Stojamoji įmoka
  • 103269 Kitos įmokos
Įmokos už pakartotinai suteiktas studijų paslaugas
Įmokų už studijas mokėjimo, grąžinimo ir išieškojimo tvarka
LR biudžeto lėšų, skirtų studijoms, grąžinimo tvarka