Sausinimo laboratorija

Sausinimo sistemų maketai

Sausinimo laboratorija

Laboratorinis darbas – sausinimo sistemų maketų analizė.

Darbo tikslas  – įsisavinti sausinimo sistemų maketų sąvoką; nustatyti pateiktų sausinimo sistemų maketų paskirtį.