Stojantiesiems

 Pagrindiniai studijų KMAIK privalumai:

• Apie 80 % valstybės finansuojamų vietų
• Daug praktikų
• Galimybė iki 1 m. studijuoti užsienio universitetuose
• Plati akademinė laisvė
• Moderni mokymo bazė
• Šilta bendravimo atmosfera

 

PRIĖMIMAS į Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegiją 2019 m.

 

MINIMALŪS REIKALAVIMAI STOJANTIESIEMS 2019 m.:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalact/aaf74b408e0a11e7a3c4a5eb10f04386

  1. MINIMALŪS REIKALAVIMAI asmenims, pretenduojantiems į VALSTYBĖS FINANSUOJAMAS (vf) koleginių studijų vietas (įgytas vidurinis išsilavinimas, išlaikyti brandos egzaminai);

PRIVALOMI EGZAMINAI

VIDURINIS IŠSILAVINIMAS ĮGYTAS

2015

2016

2017

2018

2019

1. lietuvių kalbos ir literatūros valstybinis arba mokyklinis brandos egzaminas

taip

taip

taip

taip

taip

2. užsienio kalbos (anglų, vokiečių, prancūzų) valstybinis brandos arba tarptautinis egzaminas ne žemesniu nei B1 lygiu (įvertinimas ≥16)

taip

taip

taip

taip

taip

3. matematikos valstybinis brandos egzaminas

--

taip

(įvertinimas ≥16 balų)

taip

(įvertinimas ≥16 balų)

taip

(įvertinimas ≥25 balai)

taip

išlaikytų valstybinių brandos egzaminų (1+2+3) įvertinimų aritmetinis vidurkis

--

--

--

--

vidurkis  ≥25 balai

penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, kuris, suapvalinamas iki sveiko skaičiaus *

--

--

--

--

vidurkis 6

*geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis skaičiuojamas iš šių privalomų mokytis dalykų:

1. lietuvių kalba ir literatūra;

2. gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);

3. užsienio kalba;

4. matematika;

5. istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;

6. biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;

7. meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;

8. bendroji kūno kultūra arba pasirinkta sporto šaka, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

2. Taikomas MINIMALUS konkursinis balas yra 4,3 visiems stojantiems į valstybės finansuojamas (vf) ir valstybės nefinansuojamas (vnf) studijų vietas.

3. KONKURSINIO BALO sandara 2019 m. (konkursinio balo dalykai ir svertiniai koeficientai)

Studijų programa

(NL (3 m.), I (4 m.))

Konkursiniai mokomieji dalykai

Svertiniai koeficientai

Skaičiuojama

ŽEMĖS ŪKIO MOKSLAI (I)

Miškininkystė

 

Miško ūkis. Gamtinė rekreacija

 

Sodininkystė

1. Biologija

0,4

Egzamino įvertinimas

2. Chemija arba matematika

0,1

Egzamino įvertinimas arba metinis pažymys

3. Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais*

0,3

4. Lietuvių kalba ir literatūra

0,2

Egzamino įvertinimas

INŽINERIJOS MOKSLAI (E)

Želdynų dizainas

 

Žemėtvarka

1. Matematika

0,4

Egzamino įvertinimas

2. Fizika

0,2

Egzamino įvertinimas arba metinis pažymys

3. Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais*

0,2

4. Lietuvių kalba ir literatūra

0,2

Egzamino įvertinimas

Nekilnojamojo turto kadastriniai matavimai

 

Hidrotechninė statyba

1. Matematika

0,4

Egzamino įvertinimas

2. Chemija arba fizika

0,2

Egzamino įvertinimas arba metinis pažymys

3. Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais*

0,2

4. Lietuvių kalba ir literatūra

0,2

Egzamino įvertinimas

VERSLO IR VIEŠOSIOS VADYBOS MOKSLAI (L)

Gamtinis turizmas**

1. Istorija

0,4

Egzamino įvertinimas

2. Matematika

0,2

Egzamino įvertinimas arba metinis pažymys

3. Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais*

0,2

4. Lietuvių kalba ir literatūra

0,2

Egzamino įvertinimas

*- į konkursinį balą įskaitomas aukštesnį įvertinimą turintis dalykas;

** Priėmimas į studijų programą bus vykdomas įregistravus ją Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre iki 2018 m. bendrojo priėmimo pradžios.

Konkursinės eilės sudarymo tvarkos aprašas skelbiamas: http://bakalauras.lamabpo.lt/wp-content/uploads/2018/12/2019mkonkursin%C4%97seil%C4%97s%C4%AFsakomojidalis.pdf

4. METINĖ STUDIJŲ KAINA įstojusiems 2019 m. į valstybės nefinansuojamas (vnf) studijų vietas: nuolatinės studijos – 1731 Eur, ištęstinės studijos – 1154 Eur.

5. Bendrajam priėmimui PRAŠYMAI TEIKIAMI ir koreguojami www.lamabpo.lt (tik internetu) nuo birželio 1 d.

6. BENDROJO PRIĖMIMO etapų DATOS skelbiamos www.lamabpo.lt

7. TIESIOGINIS PRIĖMIMAS į nuolatinių ir ištęstinių studijų valstybės nefinansuojamas vietas organizuojamas ir vykdomas konkurso tvarka tik Kolegijoje (Liepų g. 1, Girionys, Kauno raj.), jei po bendrojo priėmimo yra likusių laisvų valstybės nefinansuojamų studijų vietų. Tiesioginiam priėmimui PRAŠYMAI TEIKIAMI (kolegijoje) nuo birželio 1 d.

8. Pasirašant studijų sutartį pateikiami DOKUMENTAI:

  • pasas arba asmens tapatybės kortelė (originalą parodyti, kopiją įteikti),
  • brandos atestatas ir jo priedas arba kitas vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas (originalą/-us parodyti, kopiją/-as įteikti),
  • 1 nuotrauka (3x4 cm) (įteikti),
  • registracijos studijoms įmokos (39 Eur) kvitas (įteikti).

9. KONSULTUOJA KMAIK PRIĖMIMO KOMISIJA:

  • el. paštas:  info@kmaik.lm.lt
  • telefonas: 8-37-383082
  • adresas: Liepų g. 1, Girionys, Kauno raj. 202 kab.

 

Po studijų:

Darbas valstybinėse bei privačiose įmonėse arba nuosavas verslas.
Po vienerių metų išlyginamųjų studijų - mokslas magistrantūroje Lietuvos ar užsienio universitetuose.