Studentai

Reikšmingiausieji studentų pasiekimai:

Antano Rukuižos vardo stipendijos stipendininkas - Giedrius Šimanauskas (miško ūkio specialybės III k.).
Juozo Raukčio vardo stipendijos stipendininkė - Ieva Zovaitė (želdynų dizaino specialybės III k.).
Petro Variakojo vardo stipendijos stipendininkė - Inga Ženilo (žemėtvarkos specialybės III k.).
Zenono Rimkaus vardo stipendijos stipendininkas - Darius Urbanavičius (hidrotechninės statybos specialybės II k.).