Studentai

Reikšmingiausieji studentų pasiekimai:

Antano Rukuižos vardo stipendijos stipendininkas - Giedrius Šimanauskas (miško ūkio specialybės III k.).
Juozo Raukčio vardo stipendijos stipendininkė - Ieva Zovaitė (želdynų dizaino specialybės III k.).
Petro Variakojo vardo stipendijos stipendininkė - Inga Ženilo (žemėtvarkos specialybės III k.).
Zenono Rimkaus vardo stipendijos stipendininkas - Darius Urbanavičius (hidrotechninės statybos specialybės II k.).

 

2018 m. bendrojo priėmimo į Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegiją rezultatai pagal studijų programas

Programos kodas

Programos pavadinimas

2018 m. priimta į

vf

vnf

iš viso:

6531EX032

Hidrotechninė statyba

18

4

22

6531EX031

Nekilnojamojo turto kadastriniai matavimai

15

4

19

6531IX001

Miškininkystė

48

16

64

6531IX005

Sodininkystė

21

7

28

6531EX033

Želdynų dizainas

21

4

25

6531EX034

Žemėtvarka

32

6

38

Iš viso:

155

41

196