Aleksandro Stulginskio Universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto pranešimas dėl papildomų studijų po koleginių studijų (PDF)