2018/2019 m.m. tvarkaraščiaiMIŠKININKYSTĖS IR KRAŠTOTVARKOS FAKULTETAS

 

Nuolatinės studijos 

Miško ūkio specialybės I kursas | II kursas | III kursas

Sodininkystės specialybės  I kursas | II kursas | III kursas 

Želdynų dizaino specialybės I kursas | II kursas | III kursas  | III kurso praktikos

Mokymosi proceso grafikas 2018-2019 m.m.

 

Ištęstinės studijos

Miško ūkio specialybės I kursas | II kursas | III kursas | IV kursas Medienos ruošos sp. | IV kursas Miškotvarkos sp.

Želdynų dizaino specialybės I kursas | II kursas | III kursas | IV kursas Želdynų kūrimo sp.| IV kursas Dekoratyvinių augalų auginimo sp.

Sodininkystės specialybės I kursas | II kursas

Rekreacijos specialybės  IV kursas 

Mokymosi sesijų grafikas 2018-2019 m.m. 

APLINKOS INŽINERIJOS FAKULTETAS

 

Nuolatinės studijos 

Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų specialybės I kursas | II kursas | III kursas

Hidrotechninės statybos specialybės I kursas | II kursas | III kursas

Žemėtvarkos specialybės I kursas | II kursas | III kursas

Mokymosi proceso grafikas 2018-2019 m.m.

 

 

Ištęstinės studijos

Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų specialybės I kursas | II kursas| III kursas | IV kursas

Hidrotechninės statybos specialybės I kursas | II kursas| III kursas | IV kursas

Žemėtvarkos specialybės I kursas | II kursas| III kursas | IV kursas

Mokymosi sesijų grafikas 2018-2019 m.m.